Provincie Zuid-Holland


28-09-1999

'Kassen en bedrijven wél naar Hoeksche Waard'
Zuid-Holland doet beroep op Kamer


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het principieel oneens met het kabinet als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard. In het streekplan Zuid dat in maart is vastgesteld is opgenomen dat in de Hoeksche Waard op korte termijn ruimte moet worden geboden aan glastuinbouw en bedrijvigheid uit Rijnmond. Het kabinet wil daar nu vanaf.

Het is mij niet duidelijk waarom het Rijk de zorgvuldig voorbereide beslissing van de provincie aan de kant schuift. Het opstellen van een streekplan kost veel tijd en overleg met betrokkenen. De voordelen die een glastuinbouwlocatie in de Hoeksche waard biedt zijn legio; de grond is gebruiksklaar en kan planologisch snel beschikbaar zijn; er is draagvlak bij de agrarische sector, de glastuinbouw biedt werkgelegenheid voor werkzoekenden in de Rotterdamse regio en grote milieuvoordelen, zo zegt verantwoordelijk gedeputeerde Houtman. Een moderne glastuinbouwlocatie is dringend nodig om tuinders uit het Westland nieuwe ruimte te bieden. Dat die ruimte gevonden moet worden in Zuid-Holland erkent zelfs minister Brinkhorst van Landbouw door zijn pleidooi voor de Zuidplaspolder. En voor de werkgelegenheid in Rijnmond is een nieuw bedrijfsterrein onder Oud-Beijerland dringend noodzakelijk. Bestaand haven en industriegebied is meestal niet geschikt om het tekort op te vangen, en is zeker niet voor 2010 te ontwikkelen. Een bedrijfsterrein aan de noordkant van de Hoeksche Waard leidt onherroepelijk tot aantasting van waardevolle oevers van de Hoeksche Waard en is bovendien al snel te klein om de overloop uit de Rotterdamse regio te kunnen opvangen. Eind augustus liet het kabinet via de media weten dat de glastuinbouwontwikkeling niet door mag gaan en dat het geplande bedrijfsterrein in veel kleinere vorm aan de noordrand van het eiland zou moeten komen. Een mogelijke aanwijzing door het Rijk is wel heel paradoxaal omdat de provincie het streekplan heeft gebaseerd op door de Kamer vastgesteld ruimtelijk beleid.

Deel: ' Zuid-Holland 'Kassen en bedrijven wél naar Hoeksche Waard' '
Lees ook