Provincie Zuid-Holland


8 februari 1999

Economische Barometer 1999
Zuid-Holland maakt sterke ontwikkeling door.

In 1998 loopt het Zuid-Hollandse bedrijfsleven wat betreft de werkgelegenheidsontwikkeling in de pas met Nederland. De rond 1994 opgelopen achterstand is echter niet volledig ingelopen. De geregistreerde werkloosheid in Zuid-Holland is in de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. In 1997 nam de werkloosheid 1,1 procentpunt af naar 6,1 procent. Vooral in Den Haag is sprake van een sterke daling: van 9,1 procent (1996) naar 6,6 procent (1997). De investeringsgroei ligt nog steeds onder het Nederlandse gemiddelde.

de economische trekkers
In 1998 boekte de Rotterdamse haven voor het tweede achtereenvolgende jaar een recordoverslag. Een bedreiging voor de komende periode vormt de crisis in Azië en Rusland.

Het marktaandeel van Zuid-Holland op het gebied van de glastuinbouw blijft afnemen. De groei van het glasareaal vindt vooral buiten de provincie plaats.

Zuid-Holland kent, ook in vergelijking met andere provincies, een divers vrijetijds-aanbod. Zuid-Holland is van alle provincies veruit het meest in trek voor een dagje uit, mede door de grote thuismarkt. Dit geldt ook voor de congressenmarkt. Zuid-Holland is marktleider op dit gebied, alleen de overnachtingen voor congresbezoek groeien minder dan landelijk.

Wat betreft de kennisdiensten doet Zuid-Holland het absoluut gezien (aandeel in Nederland) goed, maar de groei is minder dan voor Nederland als geheel. Het aandeel werkgelegenheid voor hoogopgeleide (WO/HBO) in de totale werkgelegenheid is in Zuid-Holland hoger dan landelijk, hetgeen vooral aan de Haagse regio en de daar aanwezige rijksoverheid is te danken.

Het vestigingsmilieu
De verkeerscongestie is in Zuid-Holland onverminderd actueel. De totale zwaarte van de files in Zuid-Holland is in de afgelopen periode verder toegenomen. Een lichtpunt is dat in de regio Rotterdam de verkeers- en vervoersmaatregelen van het Fileplan Rotterdam hun vruchten blijken af te werpen: de ochtend- en avondfiles zijn daar bijna weer op het niveau van 1993.

In de periode vanaf 1994 neemt de uitgifte van bedrijventerrein flink toe. De uitgiftegroei in Zuid-Holland en de andere Randstadprovincies is echter minder dan in de overloopgebieden Noord-Brabant, Gelderland en Flevoland die sterk profiteren van de krapte aan beschikbaar bedrijventerrein en de congestie in de Randstad.

In Den Haag en Rotterdam heeft de verhuur/verkoop van kantoorruimte in 1998 het hoge niveau van de voorgaande jaren gehandhaafd en zijn de huurprijzen gestegen, zij het dat de ontwikkeling hier minder spectaculair is dan in Amsterdam en Utrecht.

0-0-0-0-0

Deel: ' Zuid-Holland maakt sterke ontwikkeling door '
Lees ook