provincie zuid-holland

zuid-holland ontvangt chinese prijs

de samenwerking tussen de provincie zuid-holland en de chinese provincie hebei is uitgeroepen tot "voorbeeldige vriendschapsrelatie" door de Chinese overheid. Komende week ontvangt Zuid-Holland de bijbehorende prijs tijdens een congres over internationale samenwerking in Shanghai. Zuid-Holland en Hebei werken sinds de jaren '90 onder meer samen op het gebied water en milieu.

De samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en de Chinese provincie Hebei dateert van 1993. Hebei ligt als een groot hoefijzer rondom de provincie Peking; de provincie Hebei heeft een omvang van circa vijf keer Nederland en kent bijna 70 miljoen inwoners. Een van de hoogtepunten van de samenwerking was de gezamenlijke organisatie van de Holland Water Week en Life Sciences Week in juni 2010 tijdens de World Expo in Shanghai. Partners waren tijdens deze themaweken o.a.: Arcadis, DHV, DSM, Erasmus MC, Evides, Leiden Bio Science Park, Royal Haskoning en TU Delft. De Chinezen hanteren de samenwerking met Zuid-Holland als voorbeeld voor de samenwerking met andere buitenlandse overheden. Sinds de start van de samenwerking hebben Nederlandse bedrijven voor miljoenen contracten gesloten met partners in Hebei.

De prijs wordt jaarlijks toegekend door de Chinese People's Asociation for Friendship with Foreign Countries, die in 1954 is opgericht. Het doel van de organisatie is officieel "het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip" tussen Chinese en buitenlandse overheden. Behalve Zuid-Holland ontvangen nog negen buitenlandse partners een onderscheiding.

De provincie Zuid-Holland investeert in de relaties met China om de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen. In China liggen veel beslissings­bevoegdheden bij overheden of overheidsgelieerde bedrijven. De Commissaris van de Koningin en gedeputeerden helpen ondernemers deuren te openen die anders voor particuliere ondernemingen gesloten blijven. Behalve met Hebei heeft Zuid-Holland ook relaties met de regio Shanghai-Pudong, waarbij het accent op 'life sciences' (medische wetenschap, pharmacie en biotechnologie) en glastuinbouw ligt.

Gedeputeerde Lenie Dwarshuis-Van de Beek is ingenomen met de prijs: "Wij hebben ambtelijk en bestuurlijk, samen met andere provincies en de grote steden, veel energie gestoken in het overbruggen van de cultuurverschillen. Daar ligt de sleutel voor economisch succes. De prijs is een blijk van waardering van Chinese zijde voor de intermediaire en stimulerende rol die provincie Zuid-Holland speelt."

De samenwerking tussen Zuid-Holland en Hebei is geformaliseerd in een Co-Development Program, waarvoor in 2007 een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten. Afgesproken is dat de focus van de samenwerking ligt op water en milieu, energiebesparing, havenontwikkeling en onderwijs.

De prijs wordt op vrijdag 10 september in Shanghai in ontvangst genomen door ir. Wiebe Brandsma, hoofd van de afdeling Economie, tijdens het congres "Better Cities Through Cooperation". Brandsma houdt op het congres ook een toespraak over CO2-reductie en energiemanagement.

Deel: ' Zuid-Holland ontvangt Chinese prijs '


Lees ook