Provincie Zuid-Holland


18 mei 1999

Zuid-Holland over plan kortere HSL-tunnel
eerst meer gegevens, zekerheid en compensatiegaranties

Een kortere spoorwegtunnel voor de hogesnelheidslijn onder het Groene Hart is voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nog geen serieus alternatief. 'We moeten voor de burgers 'n betrouwbare overheid blijven. Eerst moet minister Netelenbos ons de meerwaarde ervan kunnen aantonen en moet er voldoende draagvlak zijn bij andere overheden en maatschappelijke groeperingen. We willen meer duidelijkheid, meer zicht op de realisatie en de garantie dat 't geld dat door 'n kortere tunnel wordt uitgespaard, zo'n 380 miljoen gulden, besteed kan worden aan andere maatregelen om de verstedelijkingsdruk in 't Groene Hart en de rest van Zuid-Holland te verminderen.'

Zo luidt -samengevat- het voorstel dat GS binnenkort naar de statencommissie sturen. De statencommissie voor onder meer Verkeer en Vervoer geeft dan een reactie op plannen van het Rijk om de geplande boortunnel in te korten. Op het provinciehuis ligt nu een conceptbrief klaar aan minister Netelenbos die begin juni, na de vergadering van de statencommissie kan worden verzonden. Het dagelijks bestuur van de provincie wil niet zonder slag of stoot terugkomen op een in 1994 door Provinciale Staten genomen 'zware beslissing' over het verlenen van planologische medewerking aan de aanleg van de hogesnelheidslijn. De geboorde tunnel onder een kwetsbaar deel van het Groene Hart vormde voor de provincie een hoeksteen voor de besluitvorming. 'Bij een kortere tunnel valt ons beste argument weg om planologische medewerking te verlenen', aldus gedeputeerde Rinus Houtman van Zuid-Holland.

Het provinciebestuur zal overigens wel volgens schema blijven meewerken aan de voorbereiding voor de lange hsl-tunnel. Deze ontziet het Groene Hart zoveel mogelijk. De provincie erkent dat de lange tunnel een kostbare oplossing is en vindt het 'niet onbegrijpelijk' dat de minister andere mogelijkheden verkent. 'Maar dit mag 't beeld van 'n betrouwbare overheid niet aantasten'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Zuid-Holland over plan kortere HSL-tunnel '
Lees ook