Provincie Zuid-Holland


18-10-1999

Provincie verheugd over bevindingen O.M. inzake Gouda


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn verheugd over de mededeling van de Hoofdofficier van Justitie in Den Haag dat er geen sprake is gebleken van een strafbaar feit bij de leningovereenkomst tussen de provincie Zuid-Holland en Gouda.

GS betreuren het dat Gouda door het verkennend onderzoek dat nodig was om tot dit oordeel te komen in een negatief daglicht is komen te staan. Namens GS heeft hebben de gedeputeerden Edit Hallensleben en Dirk Dekker dit vrijdagmiddag direct na de bekendmaking van het Openbaar Ministerie laten weten aan wethouder J. Warners van Gouda.

Deel: ' Zuid-Holland verheugd over bevindingen O.M. inzake Gouda '
Lees ook