Provincie Zuid-Holland17-04-2000

Provincie geeft vijf ton voor bodemsanering

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben in het kader van de Stimuleringsregeling Bodemsanering zes subsidieaanvragen goedgekeurd. In totaal wordt vijf ton subsidie voor bodemsanering verstrekt.

Voorwaarde voor het toekennen van subsidie is dat er naast een milieubelang ook een maatschappelijk belang aanwezig moet zijn. Bijvoorbeeld het bouwen van woningen, de realisatie van een natuurontwikkelingsproject of de vernieuwing van een bedrijventerrein. Daarnaast zijn voor de toekenning van belang: de hoogte van de bijdrage door initiatiefnemers, de technische kwaliteit en de financiële haalbaarheid van het projectvoorstel.

Voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2000 heeft de provincie Zuid-Holland in het kader van de Stimuleringsregeling Bodemsanering 18 subsidieaanvragen ontvangen. De volgende subsidieaanvragen zijn goedgekeurd:

Aanvrager

Project

Subsidie

Kanters projectontw. B.V. Ridderkerk

Sanering De Stove Kelderweg 15

Ouddorp Goedereede

¦ 47.500,-

MKB adviseurs

Sanering firma Nijholt Voorweg 57-61 Oostvoorne

¦ 137.000,-

Gemeente Naaldwijk

Grondwateronderzoek formaldehyde

¦ 10.000,-

Gemeente Cromstrijen

Sanering Middelsluissedijk 111 Numansdorp

¦ 150.000,-

Gemeente Voorburg

Sanering Looierslaan 93-99 Voorburg

¦ 40.000,-

Gemeente Korendijk

Sanering Achterstraat, Middelstraat, Kerkstraat Nieuw Beijerland

¦ 124.000,-

Bedrijven, overheden, organisaties en particulieren kunnen drie keer per jaar een subsidieaanvraag indienen. Van 1 januari tot en met 30 april, van 1 mei tot en met 31 augustus en van 1 september tot en met 31 december.

Deel: ' Zuid-Holland vijf ton voor bodemsanering '
Lees ook