Provincie Zuid-Holland

Uitreiking eerste exemplaar

Persbericht

21-05-2002
Zuid-Hollands jeugdbeleid in speciale editie voor jongeren Uitreiking eerste exemplaar

Gedeputeerde Edit Hallensleben reikt op 23 mei 2002 in Leiden het eerste exemplaar van het Beleidskader jeugd 2002 - 2005 uit. De speciaal voor jongeren uitgebrachte editie heeft de vorm van een geïllustreerde krant met allerlei berichten over het jeugdzorgbeleid van de provincie Zuid-Holland. Er wordt uiteengezet waar jongeren (en hun ouders) terecht kunnen wanneer zij advies of hulp nodig hebben. Een aantal jongeren zal de uitgave zelf in ontvangst nemen en een eerste reactie geven.

Gedeputeerden Edit Hallensleben en Rinus Houtman (beiden verantwoordelijk voor jeugdbeleid) vinden het belangrijk dat jongeren meer betrokken worden bij beleidszaken die hen nadrukkelijk aangaan. In Zuid-Holland zijn inmiddels verschillende initiatieven op het gebied van jeugdparticipatie vormgegeven zoals jeugdpanels, een speciale website voor jongeren en jongerenraden. In de jeugdpanels worden jongeren gevraagd hun mening en advies te geven over thema's van het provinciaal beleid zoals over het jeugdbeleid en het cultuurbeleid. De ervaringen zijn zo positief dat de provincie in 2002 verder zal gaan op deze weg en zoekt naar wegen om jongeren structureel mee te laten denken op provinciale beleidsthema's die voor hen van belang zijn.

Het Provinciaal beleidskader jeugd 2002-2005 is eind 2001 vastgesteld door Provinciale Staten. Het beleidskader bevat de doelen van het provinciaal jeugdbeleid waar zij in de komende jaren aan wil werken. Aansluiting tussen jeugdzorg en andere sectoren zoals onderwijs, politie en gezondheidszorg is een van de speerpunten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Zuid-Hollands jeugdbeleid in speciale editie voor jongeren '
Lees ook