provincie zuid-holland

zuid-hollandse jongeren houden 'tussentijdse' verkiezingen

cs de hoven uit gorinchem door naar finales lagerhuisdebat

zo'n driehonderd jongeren van zuid-hollandse middelbare scholen brengen donderdag 7 en vrijdag 8 februari hun stem uit voor een politieke partij die in zuid-holland actief is. dat gebeurt tijdens de provinciale voorrondes van vara's jongerendebatwedstrijd op weg naar het lagerhuis. donderdag kwam cs de hoven, locatie oudenhoven uit gorinchem kwamen als winnaar uit de woordenstrijd. zij gaan in elk geval door naar de landelijke achtste finales. de winnaar van vrijdag en de uitslag van de verkiezingen vindt u vanaf vrijdag 8 februari 18.00 uur op https://www.zuid-holland.nl/overzicht_alle_themas/thema_samenleving_cultuur/content_jeugd/c_e_thema_samenleving-belangenbehartiging_en_jeugdparticipatie/c_e_thema_samenleving-jongerendebatdagen_.htm.

de afgelopen dagen stond het provinciehuis in den haag in het teken van de debatteerkunst bij zuid-hollandse jongeren. er waren drie onderdelen waarbij verschillende prijzen te winnen waren:

1. op weg naar het lagerhuis
zuid-hollandse schoolteams van tien leerlingen debatteerden onderling volgens de bekende lagerhuisformule. cs de hoven, locatie oudenhoven uit groinchem kwam donderdag 7 februari als winnaar uit de bus. zij gaan samen met de winnaar van vrijdag door naar de landelijke achtste finale. de halve finales en de finale van deze competitie worden door vara televisie uitgezonden in het voorjaar van 2008. het team dat buiteindelijk de finale wint, gaat met de vara op excusrsie naar het engelse lagerhuis, the house of commons.

2. zuid-hollandse jongerendebatwedstrijd
teams die in de eerste ronden van 'op weg naar het lagerhuis' uitvielen, streden verder om de zuid-hollandse jongerendebatprijs. de debatten gingen over specifiek zuid-hollandse onderwerpen. het merewade college uit gorinchem rolde donderdag 7 februari als winnaar uit de strijd. samen met de winnaar van vrijdag krijgen zij een excursie naar de olympische wildwaterbaan in zoetermeer waar zij onder professionele begeleiding leren raften.

3. provinciaal jeugddebat
discussie onder leiding van statenlid van dijk tussen bijna zestig jongeren en een aantal zuid-hollandse statenleden. jongeren probeerden hun eigen thema's hoger op de politieke agenda te krijgen. twaalf zuid-hollandse jongeren werden tijdens dit debat geselecteerd om deel te nemen aan het nationale jeugddebat in de tweede kamer later dit jaar.

live uitzending
de debatten werden live uitgezonden via www.zuid-holland.nl en zijn onder het kopje "Digitale provincie" ïf "Webcasts" op deze site nog te bekijken.

Achtergrond
De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk dat jongeren worden betrokken bij maatschappelijke onderwerpen en daarbij steeds meer hun verantwoordelijkheid (gaan) nemen. Daarvoor is nodig dat jongeren gemakkelijk kunnen beschikken over informatie die voor hen van belang is en dat zij kunnen oefenen in participatie-activiteiten. De provincie investeert in jongereninformatie en jeugdparticipatie; de Jongerendebatdagen zijn hiervan een goed voorbeeld.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22


Deel: ' Zuid-Hollandse jongeren houden 'tussentijdse' verkiezingen '
Lees ook