Stadsdeel ZuiderAmstel Amsterdam


ZuiderAmstel verleent subsidie aan diverse ouderenorganisaties

Stadsdeel ZuiderAmstel vindt het van belang dat er voor ouderen voldoende activiteiten zijn op het gebied van recreatie en sociale ontmoeting. Tegen die achtergrond hebben dertien ouderenorganisaties een subsidie toegekend gekregen. Dit heeft het dagelijks bestuur deze week besloten. In totaal gaat het om een bedrag van EUR 18.373,-. Het gaat om de volgende organisaties:

· Oudercommissie De Regenboogschool

· MS. Sociëteit

· KBO De Goede Herder

· De Vrije inloop

· FPO Zuidervreugd

· ANBO Rivierenbuurt

· ANBO Buitenveldert

· NIVON

· Humanitas

· Kunstgezellen

· KBO Thomas van Aquino

· Pelgrimage

· Bridgeclub BOC

Alle aanvragen konden worden gehonoreerd binnen het budget; er zijn geen subsidieverzoeken afgewezen.

Zoekwoorden:

Deel: ' ZuiderAmstel verleent subsidie aan diverse ouderenorganisaties '
Lees ook