Zuiniger en schoner autorijden met de 3-Liter Lupo van Volkswagen beloond

(18 Februari 2000)

PERSBERICHT:

Het ministerie van VROM subsidieert het marktintroductieproject rondom de geavanceerde 3-Liter Lupo van Volkswagen. Daarmee wil de overheid bijdragen aan milieuvriendelijke initiatieven in het algemeen en aan schonere en zuinigere mobiliteit in het bijzonder. De subsidie wordt aangewend om het milieubewustzijn van de autoconsument een flinke impuls te geven met een bijdrage van 2.000 gulden op de aanschafprijs van de zuinige en schonere auto. Het subsidiebedrag is gebaseerd op een aanschafprijs van 33.650 gulden.

Deze handreiking is bestemd voor de eerste 250 kopers van de 3-Liter Lupo. De auto verbruikt 3 liter brandstof op 100 km en is sinds november 1999 in ons land leverbaar. Zij die op dit moment al bezitter zijn van deze zuinige auto kunnen uiteraard met terugwerkende kracht aanspraak maken op de tegemoetkoming. Kopers kunnen deze bijdrage aanvragen via een formulier dat bij de Volkswagen dealer verkrijgbaar is.

De subsidie maakt deel uit van het programma DEMO (Demonstratieprojecten Mobiele Bronnen) dat NOVEM uitvoert in opdracht van het ministerie van VROM. Middels het project 'Marktintroductie 3-Liter auto' willen de overheid en importeur Pon's Automobielhandel B.V. inzicht krijgen in hoe de consument innovaties op het gebied van schoner en zuiniger rijden ervaart. Onderdeel van dit marktintroductieproject is een onderzoek onder kopers en testrijders van de 3-Liter Lupo. Ervaringen zullen in een later stadium, onder meer via een symposium, in brede kring worden gepresenteerd.

Om alternatieven te ontwikkelen die een oplossing bieden voor de toenemende uitstoot van Co2 en de eindige hoeveelheid fossiele brandstoffen zijn autoproducenten druk aan het experimenteren met duurzame aandrijfsystemen. De 3-Liter Lupo is een innovatie waarmee Duitse autobouwer Volkswagen aantoont dat de brandstofmotor nog een grote progressie kan maken als het gaat om brandstofbesparing en de verminderde uitstoot van schadelijke stoffen. Verwacht wordt dat de komende jaren meer van deze energiezuinige auto's op de wereldmarkt zullen worden geïntroduceerd.

Deel: ' Zuiniger autorijden met 3-Liter Lupo van Volkswagen beloond '
Lees ook