Rijksuniversiteit Groningen


nummer 97

29 juni 1999

Coberco Zuivel en de RUG interesseren scholieren voor weerwaarneming

ZUIVELPAKKEN OMBOUWEN TOT WEERMETERS

Van een melkpak een regenmeter maken? Een luchtdrukmeter? Of een windmeter? Vanaf september 1999 staat op de verpakking van een aantal dagverse producten van Coberco Zuivel hoe je op eenvoudige wijze het weer kunt waarnemen. Dit alles is mogelijk met weinig meer dan de hulp van een omgebouwd kartonnen pak. Voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in een groot deel van Nederland kan deze weeractie een leuk vervolg krijgen. Leerlingen die met behulp van een verbouwd zuivelpak weerwaarnemingen verzamelen of een bijzonder weerstation bouwen, komen in aanmerking voor een prijs. Dat kan een uitje naar weerdeskundigen uit de eigen regio of van het KNMI in De Bilt zijn, maar ook het bezoek aan school van een bekende weerman of -vrouw.

Op de literpakken volle melk, halfvolle melk, karnemelk, vanillevla en magere yoghurt van Coberco Zuivel komen instructies en bouwtekeningen te staan, waarmee iedereen vijf instrumenten kan maken: een temperatuurhut, windrichtingmeter, windsnelheidsmeter, regenmeter en luchtdrukmeter.

Verse Feiten

De weeractie wordt georganiseerd in het kader van Verse Feiten, een gezamenlijk project van Coberco Zuivel en de Rijksuniversiteit Groningen.Verse Feiten zijn korte teksten met weetjes voor iedereen van 10 jaar en ouder. Consumenten kunnen vragen insturen over allerlei onderwerpen. Van die mogelijkheid maken opvallend veel jongeren gebruik. De antwoorden worden opgesteld door medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen en kunnen uiteindelijk op de zijkant van de verpakking worden gepubliceerd. September wordt nu een echte `weermaand', met vraag-en-antwoordteksten over het weer en de speciale bouwtekeningen.

Natuur

Bijna 5000 basisscholen worden binnenkort geattendeerd op de actie `Verse Feiten en het Weer'. Ze ontvangen informatie over de totale zonsverduistering van 11 augustus, een wel heel bijzonder natuurverschijnsel. Coberco Zuivel biedt via Verse Feiten haar producten een meerwaarde, doordat de verpakkingen verlevendigd zijn met interessante zaken uit de wereld van wetenschap en techniek. Voor de universiteit staat de popularisering van de wetenschap centraal. Er is gekozen voor een speciaal project over het weer, omdat het onderwerp aansluit bij ieders belangstelling en nauw verbonden is met de basis van Coberco: de natuur en het boerenbedrijf.

Zuivel in de ruimte

De weeractie van Verse Feiten is een vervolg op de `ruimteactie' die Coberco Zuivel en de Rijksuniversiteit Groningen vorig jaar mei organiseerden. Toen konden leerlingen van basisscholen vragen stellen aan de bemanning van het Russische ruimtestation Mir. Tien winnende vragenstellers konden vervolgens in een rechtstreekse beeld-geluidverbinding de kosmonauten in de Mir interviewen.

Deel: ' Zuivelpakken ombouwen tot weermeters '
Lees ook