Campina Melkunie

Datum : 31-5-2002
Plaats : Zoetermeer

Zuivelwerkgevers verbijsterd over ultimatum FNV Bondgenoten

De Nederlandse zuivelwerkgevers, waaronder Campina, die verenigd zijn in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), stellen in een eerste reactie verbijsterd te zijn over het ultimatum van FNV Bondgenoten. Deze vakbond eist blijkens een ANP-bericht een loonsverhoging van 4,5% voor een éénjarige CAO. Daarnaast eist de bond een kostbare ouderenregeling en een aanmerkelijk betere consignatieregeling. De NZO heeft dit ultimatum niet ontvangen en reageert daarom op het persbericht.

De zuivelwerkgevers hebben op 15 mei hun loonbod verhoogd van 5,5% naar 6,25% in een tweejarige CAO, te weten 3,25% in 2002 en 3% in 2003. Dit ultimatum is opvallend, omdat FNV Bondgenoten september vorig jaar een eigen studie publiceerde, waaruit naar voren kwam dat de lonen in de Nederlandse zuivelindustrie tot de top behoren in de Europese zuivel. Datzelfde geldt ook voor de vergelijking met andere CAO's (loonschalen en toeslagen) in Nederland.
De CAO's die tot nu toe in Nederland zijn afgesloten, komen gemiddeld neer op een initiële loonsverhoging van 3,2 tot 3,3% voor 12 maanden. Daarom zijn de zuivelwerkgevers van mening dat ze, ondanks de noodzaak tot een gematigder loonkostenontwikkeling, een marktconform eindbod hebben gedaan. Tevens zijn werkgevers tegemoetgekomen aan de wensen van de vakbonden met betrekking tot de consignatieregeling en het ouderenbeleid

Economische wetten gelden ook in de zuivelindustrie. Met een bovengemiddeld loongebouw in de huidige tijd ook een bovengemiddelde initiële loonsverhoging vragen, is voor zuivelwerkgevers onbegrijpelijk. Het is voor de economie in het algemeen en voor de grote bijdrage daaraan van de agrarische en zuivelindustrie van belang dat de concurrentiepositie niet verder wordt uitgehold. Na alle zorgvuldigheid van de gezamenlijke zuivelwerkgevers is hier de grens bereikt. Zowel de bedrijfseconomische grens als de grens van redelijkheid. In het licht van internationale ontwikkelingen (uitbreiding EU, WTO-onderhandelingen, voorstellen over nieuw zuivelbeleid, concentratie in zuivelindustrie en retail) heeft de Nederlandse zuivelindustrie behoefte aan een beheerste loonkostenontwikkeling. De looneisen van FNV Bondgenoten dragen niet bij aan de continuïteit van de zuivelindustrie (melkveehouders én medewerkers) op langere termijn.

De looneis van 4,5% van FNV Bondgenoten is vanaf de eerste onderhandelingsdag niet gewijzigd. Werkgevers vinden een looneis van meer dan 1% boven het marktgemiddelde van 3,3% onbegrijpelijk en zullen zich beraden op de ontstane situatie.

Deel: ' Zuivelwerkgevers verbijsterd over ultimatum FNV Bondgenoten '
Lees ook