Provincie Limburg

Zwaardere rol voor rekeningcommissie uit provinciale staten


202/99

Maastricht, 25 november 1999

ZWAARDERE ROL VOOR REKENINGCOMMISSIE UIT PROVINCIALE STATEN

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een voorstel gemaakt voor Provinciale Staten om de rekeningcommissie uit de Staten een zwaardere rol te geven bij de evaluatie van beleid. In het basis akkoord 1999-2003 wordt deze andere positie van de commissie al aangekondigd. Deze taakverzwaring en veranderde positie van de rekeningcommissie is vastgelegd een een nieuw reglement. Dit gewijzigde reglement hebben GS ter vaststelling aan Provinciale Staten gestuurd.

De beoogde maatschappelijke effecten van beleid worden op basis van ervaringen in de praktijk onderzocht. Hierbij gaat het om het vergroten van de doeltreffendheid van beleid en het verbeteren van de effectiviteit van ingezette instrumenten. Door het doeltreffend toepassen van dit soort onderzoek kan het beoogde maatschappelijke doel waarschijnlijk eerder of beter worden bereikt.

Financieel Voor het jaar 2000 wordt het bedrag voor audits beleidsevaluatie structureel verhoogd van f 50.000,- naar f 75.000,- per jaar. Daarnaast wordt er formatie beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de rekencommissie. Die hulp voor de commissie zal bestaan uit secretariële werkzaamheden en de inzet van een controller.

Deel: ' Zwaardere rol rekeningcommissie provincie Limburg '
Lees ook