Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer, rotonde-stad, afronding aanleg rotonde Muzieklaan-Zwaardslootseweg

Op maandag 3 september aanstaande zal Zoetermeers' jongste rotonde, ter hoogte van de kruising Muzieklaan - Zwaardslootseweg, worden opgeleverd.

Afronding werkzaamheden
Voorafgaand aan deze oplevering zal, in de nacht van 28 op 29 augustus en van 29 op 30 augustus aanstaande, tussen 20.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's ochtends, de Zwaardslootseweg volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Dit geldt vanaf de kruising
Filmlaan/Zwaardslootseweg/Marsmanhove tot aan de Middelweg/Meerpolderdijk. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de rotonde te kunnen voorzien van een definitieve asfaltlaag.

Verkeersveiligheid
De rotonde aan de Zwaardslootseweg is de 17e in rij in Zoetermeer. Ook in de nabije toekomst zullen nog de nodige rotondes worden ontwikkeld. Te denken valt aan de nieuwste wijk Oosterheem en het toekomstige verkeerplein ter hoogte van de kruising Oostweg - Australiëweg. Voordelen van rotondes zijn de verhoging van de verkeersveiligheid, het heeft een snelheidsverlagend/-remmend effect en het bevordert de verkeersdoorstroming.

In z'n algemeenheid kan worden gesteld dat Zoetermeer een actief beleid voert ter verbetering van de verkeersveiligheid. Inmiddels is (ook landelijk) gebleken dat rotondes uit oogpunt van verkeersveiligheid een succes zijn. Niet alleen het aantal slachtoffers is sterk afgenomen, ook de ernst van de ongevallen die gebeuren, is drastisch verminderd.
Echter, ondanks dit preventief beleid kan niet elk ongeval worden voorkomen. Factoren zoals weersomstandigheden of het verkeersgedrag van andere verkeersdeelnemers kunnen ook debet zijn aan een (bijna) ongeval.Gemeente Zoetermeer © August 2001

Last update: 17 August 2001 (15:48)

Zoekwoorden:

Deel: ' Zwaardslootseweg Zoetermeer gesloten voor oplevering rotonde '
Lees ook