Provincie Noord-Holland

Persbericht, 24 augustus 2001

Aanwezigheid stroom aangetoond

Zwembad Camping Westerkogge blijft dicht totdat veiligheid gebruikers verzekerd is
Het zwembad van de Camping Westerkogge blijft op last van de provincie Noord-Holland dicht totdat de veiligheid van zwemmers verzekerd is. Uit onderzoek dat een extern bureau in opdracht van de provincie heeft uitgevoerd, is een stroom van 1,2 tot 5,2 volt met een spanning van 200 tot 240 mAmpere gemeten in en rond het bad. Bij contact kan dit leiden tot spierverkramping en een verhoogde kans op hartfibrillatie. De eigenaar en de gemeente Wester-Koggenland zijn door de provincie vandaag op de hoogte gesteld van het onderzoek.

Vastgesteld is dat de stroom afkomstig is van het elektriciteitsnet en niet van statische aard is. Het onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat de aarding niet voldoet aan de eisen en daarmee de installatie niet voldoet aan de NEN 1010 en de NEN 3140 norm. Het bureau adviseert de eigenaar de problemen met de elektrische installatie op te lossen en een inspectie volgens de NEN 3140 uit te laten voeren in het zwembad én op de camping.

Met het oog op de veiligheid van bezoekers blijft het zwembad op last van de provincie gesloten totdat de eigenaar de problemen volledig heeft opgelost. Omdat het vooral bouwkundige maatregelen betreft, zal de gemeente Wester-Koggenland hierop toezicht houden en de resultaten toetsen aan gemeentelijke vergunningen. Het zwembad wordt niet eerder heropend nadat de provincie na controle vaststelt dat het bad weer veilig is voor gebruikers. Wat de rest van de camping betreft, beslist de gemeente over eventuele maatregelen.
Print persbericht
} ______________________________________________________________

Deel: ' Zwembad Camping Westerkogge blijft dicht '
Lees ook