Ingezonden persbericht

PERSBERICHT 3 oktober 2001

Zwembadkeur® Veilig en Schoon in aantocht

Op maandag 8 oktober aanstaande vindt in Congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort een persconferentie plaats, waar het Zwembadkeur® Veilig en Schoon wordt geïntroduceerd. Dit keurmerk voor zwembaden is een initiatief van de brancheorganisaties LC Nederlands instituut voor lokale Sport en Recreatie, RECRON en WVBZ, die de ongeveer 1500 zwembaden in Nederland vertegenwoordigen. Aangezien door de provincies Noord Brabant en Friesland, in het kader van haar toezichthoudende rol met betrekking tot de WHVBZ, sinds enkele jaren wordt gewerkt met het vignet Veilig en Schoon vindt thans overleg plaats over de definitieve hantering van de naamvoering 'Veilig en Schoon'.

Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met de introductie van het keurmerk neemt de zwembadbranche zelf het initiatief voor verdere kwaliteitsverbetering en geeft ze gehoor aan wensen en eisen die allereerst klanten, maar ook zwembadmanagement, eigenaren en overheden stellen aan zwembaden. Het op deze wijze realiseren van structurele kwaliteitsverbetering moet zwembaden in positieve zin onderscheiden. Het kan tevens leiden tot versterking van de belangrijke maatschappelijke functie en uiteindelijk ook tot betere bedrijfsresultaten. Het Zwembadkeur is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daar bovenop een aantal extra kwaliteitseisen. Binnen enkele jaren zal de nieuwe Stichting Zwembadkeur® i.o. naast dit keurmerk een breder kwaliteitscertificaat, vergelijkbaar met een ISO- of IIP kwaliteitscertificaat, introduceren.

Het beheer van de regeling
Het Zwembadkeur® Veilig en Schoon wordt beheerd door de Stichting Zwembadkeur®, waarin naast de brancheorganisaties LC Nederlands Instituut voor Lokale Sport & Recreatie , RECRON en WVBZ ook één of meer consumentenorganisaties zitting zullen hebben. De stichting geeft het Zwembadkeur® Veilig en Schoon uit op voordracht van onafhankelijke deskundige bureaus die hiervoor een officiële keuring verrichten. De stichting voorziet naast een Raad van Advies (die gevraagd en ongevraagd aanbevelingen doet over voortgang en onderhoud van de regeling) tevens in een Geschillencommissie (waaraan geschillen over de uitvoering van de regeling kunnen worden voorgelegd).

Zelfevaluatie en officiële keuring
Medio oktober zal aan alle zwembaden in Nederland een zelfevaluatiepakket worden toegezonden. Aan de hand van deze zelfevaluatie en het bijbehorende speciale handboek Zwembadkeur® Veilig en Schoon kan worden bepaald in hoeverre een zwembad voldoet aan de gestelde eisen. Voor het zwembad wordt zichtbaar welke punten verbeterd moeten worden om voor het Zwembadkeur® Veilig en Schoon in aanmerking te kunnen komen. De zelfevaluatie kan bovendien worden gebruikt als conceptaanvraag voor de officiële keuringen die in december 2001 van start gaan. Voor de initiatiefnemers van het Zwembadkeur® vormen de uitkomsten van de zelfevaluatie tevens een laatste moment om de consistentie en compleetheid van de regeling te toetsen.

Categorisering van 'Zwembadkeur-zwembaden'
Als een zwembad eenmaal het Zwembadkeur® Veilig en Schoon heeft behaald dan wordt het ingedeeld in een bepaalde categorie om het voorzieningenniveau te typeren.

Eenvoudig gesteld zien de categorieën er als volgt uit:

Categorie 1 klein zwembad, monofunctioneel Categorie 2 zwembad met beperkte mogelijkheden Categorie 3 multifunctioneel zwembad
Categorie 4 multifunctioneel zwembad met een ruim voorzieningenniveau Categorie 5 zwemparadijs met een zeer ruim voorzieningenniveau

Op basis van een checklist worden punten gegeven voor alle aanwezige voorzieningen in het zwembad. Het puntentotaal bepaalt de categorie waarin het zwembad wordt ingedeeld.

Deel: ' Zwembadkeur Veilig en Schoon in aantocht '
Lees ook