Nieuws Gemeente Groningen


Zwemmen en schaatsen basisvoorziening Kardinge

3 februari 1999

Het college van B&W vindt dat zwemmen en schaatsen basisvoorzieningen moeten blijven van sportcentrum Kardinge.

Daarnaast wil het college verder onderzoek laten doen naar de beste exploitatievorm voor de nevenactiviteiten horeca, huishoudelijke diensten en fitness.

B&W beschouwen sportcentrum Kardinge als een onmisbare voorziening in de stad, met name op het gebied van zwemmen en schaatsen. De gemeenteraad heeft daarom in een eerder stadium al besloten om met ingang van 1999 structureel een bedrag van 8 ton toe te voegen aan de exploitatie.

Daarnaast zijn mogelijke andere manieren van exploitatie van het sportcentrum onderzocht. Conclusies van dit onderzoek zijn dat Kardinge, in vergelijking met soortgelijke sportcentra, het redelijk goed doet. Verder wordt geconcludeerd dat zwemmen en schaatsen voldoen aan de verwachtingen, maar dat de overige activiteiten (horeca, huishoudelijke diensten en fitness) minder bijdragen aan de exploitatie dan oorspronkelijk was verwacht.

Onderzocht zal worden wat hiervoor in de toekomst de beste aanpak is. In hoofdlijnen zal dit onderzoek zich richten op drie scenario's, te weten optimaliseren, samenwerken of privatiseren.

De voorstellen worden besproken in de raadscommissie JOS (Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport) van 11 februari a.s.

Deel: ' Zwemmen en schaatsen basisvoorziening Kardinge Groningen '
Lees ook