Provincie Zuid-Holland

Persbericht

12-06-2002
Zwemmen in Klinkenbergerplas weer mogelijk
hoge concentratie rode alg verdwenen

De provincie Zuid-Holland heeft het advies om niet te gaan zwemmen in de Klinkenbergerplas ingetrokken. Na recente metingen in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland is gebleken dat de te hoge concentratie rode alg is verdwenen. Daarom is er geen reden meer het negatieve advies te handhaven.

Rode alg kan gezondheidsklachten veroorzaken. De klachten die dan onder andere kunnen optreden zijn: darm- en maagklachten, hoofdpijn, huidirritatie en misselijkheid.
De provincie Zuid-Holland telt veel zwemlocaties in oppervlaktewater. Elke twee weken wordt het water door de waterschappen en de provincie gecontroleerd op bacteriën, helderheid en de aanwezigheid van blauwwieren. De provincie kan bij een slechte kwaliteit van het zwemwater of bij onveilige situaties besluiten om het zwemmen te ontraden. Zonodig kan de provincie zelfs een zwemverbod instellen. Kijk voor actuele informatie over zwemlocaties in oppervlaktewater op www.pzh.nl of bel de provinciale zwemwatertelefoon 070 441 75 50.

Deel: ' Zwemmen in Klinkenbergerplas Zuid Holland weer mogelijk '
Lees ook