Provincie Friesland

Persberichten

Zwemmers: oppassen in stadsvijvers en stilstaand water!

Door het aanhoudend warme weer en de stijgende watertemperaturen kunnen de algen explosief gaan groeien in het oppervlaktewater. Groenalgen zorgen voor troebel water maar vormen geen gevaar voor de zwemmers.

Blauwalgen zijn gevaarlijk omdat ze giftige stoffen kunnen maken die schadelijk zijn voor mensen: ze kunnen er huiduitslag van krijgen en maag/darmklachten. Met name kinderen, ouderen of mensen met een verminderde weerstand moeten oppassen.

Blauwalgen vormen soms een felgroene olieachtige laag in het water. Dit verschijnsel komt vooral voor in stilstaand water zoals stadsvijvers en kleinere geïsoleerde plassen. Zwemmers wordt aangeraden niet in dit water te zwemmen. Bij de gecontroleerde zwemplaatsen van de provincie Fryslân zijn nog geen hoge concentraties blauwalgen geconstateerd.

Er worden nu meer watervogels het slachtoffer van botulisme. Deze voor watervogels dodelijke ziekte wordt veroorzaakt door de clostridium-bacterie. Vrijwel altijd gaat het om het botulisme type C, dat niet schadelijk is voor mensen. Om verspreiding van de ziekte onder de dieren te voorkomen worden kadavers zo snel mogelijk opgeruimd. Botulisme kunt u melden via het milieu-alarmnummer 058-212 24 22. Het spreekt voor zich dat zwemmen in een water waar dode vogels of vissen drijven niet verstandig is.

De provincie Fryslân controleert waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid van 49 zwemplaatsen. Het water wordt daarvoor van mei tot en met september regelmatig onderzocht op bacteriën die ziektes kunnen veroorzaken. Actuele informatie over zwemwater is verkrijgbaar via de zwemwatertelefoon (058 292 56 50), teletekstpagina 725 (NOS) en de zwemwatersite van de provincie Fryslân

Voor meer informatie over dit bericht kunt u kontakt opnemen met het Informatiecentrum van de provincie Fryslân

Datum: 28 juli 1999
Nummer: 153

Deel: ' Zwemmers oppassen in stadsvijvers en stilstaand water! '
Lees ook