Gemeente Moerdijk


ZWEMTARIEVEN 2003

Het college van Moerdijk stelt de gemeenteraad voor de tarievenverordeningen van de zwembaden voor 2003 vast te stellen.

Het voorstel is de tarieven met 2,5% prijscompensatie te verhogen. De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de verzelfstandiging van de zwembaden. Dat betekent dat de voorbereidingen voor het komende seizoen gestart worden. Een van de eerste activiteiten is het vaststellen van het tarief voor een zwemkaartje.

Als de raad besluit zijn de tarieven in 2003 als volgt: Instructiebad het Volkerakkertje in Fijnaart.
Gebruik zwembad (geen instructie)


- kinderen en senioren betalen 1,40 voor een kaartje
- volwassenen betalen 2,40 per kaartje

Kinderen onder de 6 jaar hebben tijdens de zomervakantie gratis toegang tot het zwembad. Ze moeten wel begeleid worden door een ouder of begeleider boven de 17 jaar. Deze regeling geldt niet voor kinderen die willen deelnemen aan het instructiezwemmen.

Abonnementen in 2003 waarbij de door de gemeente gegeven zwemlessen zijn inbegrepen kosten:


- voor kinderen 22,60 (abonnement voor 10 zwemlessen)
- voor volwassenen 40,32 (abonnement voor 10 zwemlessen)
- seniorenzwemmen 90,40 (per uur, per groep van max. 40 personen)
Verder zijn er jaarabonnementen voor gezinnen, kinderen, senioren.

Zwembad De Bosselaar en zwembad Willemstad 2003. Een zwemkaartje kost voor:


- volwassenen 1,95

- kinderen van 4 t/m 17 jaar 1,15

- 65 jaar en ouder 1,45

- leskaart voor volwassenen 12,15

- leskaart voor kinderen en senioren 8,75

Ook zijn er gezins - en persoonlijke abonnementen voor volwassenen, kinderen (van 4 t/m 17 jaar) en senioren te koop.

Laatst gewijzigd 28 januari 2003

Deel: ' Zwemtarieven 2003 in Moerdijk '
Lees ook