Gemeente Velsen

Velsen, 11 juli 2002

Zwemverbod Binnenmeer

Op 10 juli jl. is, na een grondige inspectie naar de kwaliteit van het water door vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, besloten onmiddellijk een zwemverbod in te stellen voor het Binnenmeer nabij het Kennemerstrand in IJmuiden. Hoewel de waterkwaliteit zeer goed is, is het door de aanwezigheid van zgn. poelslakken in het water noodzakelijk maatregelen te nemen. Bij het binnenmeer zullen duidelijke verbodsborden worden geplaatst. De reden van het zwemverbod wordt in een toelichtende tekst vermeld. Ook zal van het zwemverbod melding worden gemaakt op de website van de provincie Noord-Holland.

De gemeente Velsen neemt de maatregelen nadat eerder meldingen zijn binnengekomen van verschijnselen die erop duiden dat badgasten zwemmersjeuk hebben opgelopen. Samen met vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland is ter plaatse poolshoogte genomen en is, op grond van het in grote mate aanwezig zijn van de zwemmersjeuk veroorzakende poelslakken, besloten het water van het Binnenmeer aan te merken als 'niet geschikt zwemwater'.

Zwemmersjeuk is een onschuldige maar zeer hinderlijke aandoening die geen groot probleem voor de volksgezondheid vormt. Het wordt veroorzaakt door organismen die van nature voorkomen in natuurlijk, schoon oppervlaktewater. De jeuk wordt met name opgelopen in ondiep, helder water en in nieuwe kunstmatig aangelegde recreatieplassen waar het ecosysteem nog niet is uitgebalanceerd.

In Nederland is op zes plaatsen ervaring opgedaan met diverse bestrijdingsmaatregelen. Dit biedt echter nog te weinig aanknopingspunten voor een doeltreffende oplossing van het probleem. Naar een oplossing van het probleem wordt provinciebreed onderzoek gedaan.

Deel: ' Zwemverbod Binnenmeer gemeente Velsen '
Lees ook