Provincie Zeeland

Zwemverbod Speelmansplaten, Zoommeer, Tholen

Met ingang van vandaag, donderdag 26 juli, acht uur 's morgens, heeft het provinciaal bestuur van Zeeland een zwemverbod ingesteld voor het strand van recreatiegebied de Speelmansplaten op Tholen. Het strand van het Zoommeer grenst aan de Oesterdam.
Het verbod is een gevolg van een verhoogde concentratie blauwalgen. Zwemmen in het water voor de Speelmansplaten kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten.
Ter plaatse wordt het zwemverbod op borden aangegeven. Blauwalgen komen van nature voor in het oppervlaktewater. Pas als zij bij hoge temperaturen tot bloei komen, worden zij schadelijk. Ze geven dan via een bacterie giftige stoffen af, die zich manifesteren in groene drijflagen of blauw schuim met bolletjes. Bij de Speelmansplaten gaat het om groene drijflagen.
Gezondheidsklachten als gevolg van het zwemmen in het water kunnen worden gemeld bij de GGD in Goes, telefoon 0113-249400. Actuele informatie over het zwemwater in Zeeland kan worden geraadpleegd via teletekst en op de website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl.

26 juli 2001, mw. J.C. van Nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 34/2001

Deel: ' Zwemverbod Speelmansplaten, Zoommeer, Tholen te Zeeland '
Lees ook