provincie zuid-holland

zwemverboden bij krammer en volkerak

de provincie zuid-holland heeft het zwemmen verboden in het krammer inoude tongeen het volkerak in ooltgensplaat. dit in verband met een te hoge concentratie blauwwieren.

bij inspectie is een grote hoeveelheid giftige blauwwieren aangetroffen. dit is het gevolg van stijging van de temparatuur van het water. blauwwieren kunnen binnen 12 uur na het zwemmen gezondheidsklachten veroorzaken, zoals huidirritatie, maag en darmklachten, hoofdpijn en koorts. de provincie adviseert zwemmers met gezondheidsklachten een arts te raadplegen.

de provincie plaatst bij zwemwater waar een zwemverbod van kracht is, altijd waarschuwingsborden.

meer informatie over zwemwater is te vinden op de website van de provincie: www.zuidholland.nl, via de zwemwatertelefoon 070 4417550 of de e-mail: zwemwater@pzh.nl

bron: afdeling communicatie 070 - 441 66 22


Deel: ' Zwemverboden bij Krammer en Volkerak '


Lees ook