Gemeente Smallingerland

Zwemwater (26-06-2002)

Er zijn in onze gemeente drie erkende buitenzwemplaatsen:
- De Leijen bij het paviljoen,

- De Smalle Ee bij het strandje en

- Parkwijck De Singels, de grote vijver.
Deze plekken worden door de provincie iedere twee weken gecontroleerd op waterkwaliteit en veiligheid.
Mocht onverhoopt bij de regelmatige controles blijken dat kwaliteit of veiligheid niet goed is, dan wordt door de gemeente in overleg met de provincie direct actie ondernomen. Daar zijn procedures voor, zodat u tijdig op de hoogte gesteld kan worden.

Het water in de diverse woonwijken wordt niet gecontroleerd. Het is voor de provincie ondoenlijk om al het buitenwater in deze waterrijke provincie te controleren. Zwemmen in niet gecontroleerd buitenwater is voor eigen risico.

Deel: ' Zwemwater in Smallingerland '
Lees ook