Provincie Gelderland


Zwemwaterfolder in Gelderland weer beschikbaar

31 mei 1999

Nr. 99-195

De zwemwaterfolder die de provincie jaarlijks uitgeeft met informatie over het open zwemwater in Gelderland is weer verschenen. Evenals vorig jaar is deze informatie ook te vinden op de Internetpagina van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl/zwemwater en gedurende de zomermaanden op de teletekstpagina's 857 tot en met 860 van TV Gelderland. Op Radio Gelderland zal in juli en augustus dagelijks tussen 8.30 en 9.00 uur in een speciale toeristenrubriek naast actuele weer- en windverwachtingen ook in formatie over het zwemwater worden gegeven. De folder is verkrijgbaar bij onder andere gemeentehuizen, bibliotheken, VVV's, horecagelegenheden en recreatieschappen.

De informatie over het open water omvat de belangrijkste recreatiegebieden en een aantal drukbezochte natuurzwembaden in Gelderland. In de folder vindt de recreant onder meer informatie over verblijfsfaciliteiten, tips voor veilig zwemmen, de bereikbaarheid per openbaar vervoer en de grootte van de zwemplas. Ook is informatie opgenomen over de meest voorkomende gezondheidsklachten die door het zwemmen in open water kunnen optreden en hoe klachten kunnen worden gemeld. Als er veel klachten over dezelfde plas worden gemeld, is dat voor de provincie aanleiding actie te ondernemen. Klachten over het zwemwater kunnen worden gemeld bij het Milieuklachten- en Informatiecentrum (026) 359 9999.

Actuele informatie
Gedurende het zomerseizoen, van mei tot en met september, wordt de water kwaliteit van het open water regelmatig gecontroleerd. De zwemplassen wor den doorgaans twee keer per maand onderzocht op bacteriën, zuurgraad en helderheid. Over het algmeeen is de kwaliteit goed. Als blijkt dat er gedurende het seizoen iets met de waterkwaliteit aan de hand is, wordt dit ter plaatse en via de media bekendgemaakt. De meest actuele informatie wordt dan verstrekt via de provinciale Internetpagina, het Milieuklachten- en Informatiecentrum (MKIC), de teletekstpagina's van TV Gelderland en de NOS Teletekstpagina 725.

Botulisme
Vooral in een warme zomer bestaat de kans op botulisme. De meeste vormen van botulisme zijn niet gevaarlijk voor de mens, maar wel dodelijk voor watervogels en vissen. Als het besmette (dode) dier te lang blijft liggen, kunnen er soorten botulisme ontstaan die wel gevaarlijk zijn voor de mens. De besmette dieren moeten daarom zo snel mogelijk worden weggehaald. Dat is een taak van de waterkwaliteitsbeheerders (waterschappen en rijkswater staat). Gevallen van botulisme moeten dan ook zo snel mogelijk bij hen worden gemeld. Ook kan melding worden gedaan bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst Milieu en Water, mevrouw B. Bethe, tel. (026) 359 99 29, e-mail: b.bethe@prv.gelderland.nl
* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Nijenhuis, tel. (026) 359 90 20, e-mail: m.nijenhuis@prv.gelderland.nl

Deel: ' Zwemwaterfolder Gelderland beschikbaar '
Lees ook