Provincie Friesland

Persberichten

Slechte zomer, goede kwaliteit zwemwater; zwemwateronderzoek oppervlaktewater in fryslân

Iedere zomer controleert de Provincie de kwaliteit van de zwemplaatsen in het oppervlaktewater. De controles worden op ruim 50 locaties uitgevoerd. Niet alleen de kwaliteit van het water, maar ook de veiligheid en hygiëne rond de zwemplaatsen worden bij de tweewekelijkse controles meegenomen. Gedeputeerde Staten hebben vandaag kennisgenomen van het onderzoeksrapport over de zomer van
1998: de waterkwaliteit was de hele zomer goed. Het is niet nodig geweest om een zwemverbod in te stellen. De goede kwaliteit van het zwemwater kwam mede door de slechte zomer: de watertemperatuur liep nergens hoog op, waardoor er geen hoge aantallen bacteriën en algen aangetroffen werden.

Onderzoek in de zomer van '99
De komende zomer willen Gedeputeerde Staten extra onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit (oppervlaktewater) uitvoeren. De provincies hebben hier in IPO-verband (InterProvinciaal Overleg) afspraken over gemaakt. Fryslân zal extra onderzoek doen naar:
de kwaliteit van het zwemwater in het Bergumermeer. Naast de routinecontroles worden de aantallen bacteriën die maag/darminfecties kunnen veroorzaken (de zogeheten Streptococcen), nauwkeurig in de gaten gehouden;
de relatie tussen de aanwezigheid van blauwalgen en eventuele gezondheidsklachten;
het doorzicht van het water.

Internetpagina
Jaarlijks geeft de Provincie een folder uit over de zwemwaterkwaliteit in Fryslân. Voor actuele informatie is er de zwemwatertelefoon (058 -
292 56 50), een teletekstpagina en zijn er de informatieborden bij de zwemplaatsen. De komende zomer komt daar nog de internetpagina bij. Deze pagina wordt onderdeel van de provinciale sites. Naast actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit kan de 'surfer' ook de voorzieningen per zwemlocatie en tips voor een veilige 'duik', op het WordWideWeb vinden.

Naast de controle van het oppervlaktewater, controleert de Provincie ook het water en de veiligheid in zweminrichtingen (zwembaden, sauna's). In verband met de recente ontwikke-lingen rondom de legionella-bacterie zal het College de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer aanvullend informeren over hoe in de toekomst met deze problematiek om te gaan.

Deel: ' Zwemwateronderzoek oppervlaktewater in Fryslân '
Lees ook