Gemeente Delfzijl


pers.gif (5009 bytes)

INFORMATIE

16-03-1999

Zwerfvuilactie in de hele gemeente Delfzijl

Het gemeentebestuur van Delfzijl organiseert ook dit jaar weer een zwerfvuilactie in Delfzijl en in alle dorpen. Het wordt een ééndaagse actie op zaterdag 24-04-1999 van 08.30 tot 12.30 uur.

Verenigingen uit de gemeente Delfzijl worden hierbij opgeroepen mee te werken om hun dorpen een grondige schoonmaakbeurt te geven onder het motto "vele handen maken licht werk". De deelnemende verenigingen krijgen naast een portie gemeenschapszin en gezelligheid ook nog en leuke vergoeding, die ten goede kan komen aan de verenigingskas.

Iedereen die mee wil doen met de zwerfvuilactie, kan zich voor 9 april opgeven bij de heer L.H. Wiersum, wijkbeheer-Noord, telefoon 0596-612691 of 06-50926158. Hij geeft informatie over het verloop van de dag en welke materialen er door de gemeente beschikbaar worden gesteld.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer L.H. Wiersum, telefoon 0596-612691 of mobiel 06-50926158.

Deel: ' Zwerfvuilactie in Delfzijl '
Lees ook