Gemeente Zwijndrecht

Gemeenteraad maakt keuze voor burgemeester

De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft een keuze gemaakt uit de kandidaten voor het burgemeesterschap. De raad is verplicht twee kandidaten aan te bevelen aan de minister van BZK mr. K.G. de Vries. Vervolgens doet de minister een voordracht aan Hare Majesteit de Koningin. De raad hoopt dat de functie per 1 december a.s. ingevuld kan worden. De raad beveelt de heer A.S. Scholten aan als eerste kandidaat. Tweede op de aanbeveling staat de heer J.Heijkoop. De heer Antonius Simon Scholten is lid van de VVD, geboren op 7 september 1959, gehuwd en heeft twee kinderen.

Op dit moment is de heer Scholten wethouder( sinds 1991) en 1e loco-burgemeester in Deventer. (sinds 1999) Daarnaast is hij secretaris van de landelijke bestuurdersvereniging van de VVD en lid van diverse commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.(VNG) Van 1986 tot 1991 was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Deventer. In de periode 1987-1991 was hij interim-manager van een personenvervoersbedrijf. Daarnaast vervult c.q. heeft hij diverse andere functies vervuld. De heer Jan Heijkoop is lid van het CDA, geboren op 18 april 1953, gehuwd en heeft vier kinderen.

Op dit moment is de heer Heijkoop waarnemend burgemeester van de gemeente Cromstrijen. Van 1982 tot 2001 was hij lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarvan van 1992 tot 1995 fractievoorzitter van het CDA. In de periode 1995-1999 was hij lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Daarvoor was hij zelfstandig ondernemer in de agrarische sector. (directeur van een Zuivelbedrijf). De heer Heijkoop is vanaf 2000 interim voorzitter van de Regionale Ouderenbonden en sinds 1999 voorzitter van de Federaties Evangelische Zorgorganisaties. Daarnaast vervult c.q. heeft hij diverse andere functies vervuld.

Deel: ' Zwijndrecht wil Simon Scholten als burgemeester '
Lees ook