Gemeente Zwijndrecht

Zaterdag 22 september van 12.00-16.00 uur
Zwijndrechtse gemeentedag met thema veiligheid

De gemeente Zwijndrecht houdt ook dit jaar een gemeentedag. Tweejaarlijks wordt een landelijke dag gehouden waarbij het thema door de VNG wordt vastgesteld. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema veiligheid. Tijdens deze dag zal de gemeente laten zien wat zij doet om de veiligheid van de inwoners te waarborgen. Daarnaast worden de inwoners geprikkeld ook zelf iets aan de veiligheid te doen.

In nauwe samenwerking met de politie, brandweer, 3Vo, ambulancedienst en het Rode Kruis is een spectaculair programma samengesteld. In de Emmastraat geeft de jeugdbrandweer demonstraties van hun kunnen. Op de Burgemeester de Bruinelaan is er een informatiemarkt en worden demonstraties weerbaarheid gegeven. In het gemeentehuis is de rampenkelder te bezichtigen en zijn een zestal computers beschikbaar waarop verkeerskwissen gehouden kunnen worden. Op het Raadhuisplein wordt een demonstratie gegeven van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Daarnaast een demonstratie van een verkeersongeval. De werkelijkheid wordt volledig nagebootst waarbij door een speaker aangegeven wordt wat er gebeurt.

Deel: ' Zwijndrechtse gemeentedag met thema veiligheid '
Lees ook