Zwitsers bankgeheim afgezwakt, niet afgeschaft


DEN HAAG, 20111118 -- Op 9 november is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in werking getreden. Het verdrag bevat een aantal nieuwe bepalingen, waaronder art. 26 dat ziet op de uitwisseling van fiscale informatie. Op de website van het Ministerie van Financiën staat hierover de volgende tekst: Om (bank)informatie te krijgen hoeft de fiscus niet per se de naam van betrokkene en de naam van de bank te kennen. Ook andere gegevens, bijvoorbeeld een rekeningnummer, kunnen voldoende basis zijn voor het doen van een informatieverzoek.Naar mening van de juristen van HJC Group is dit slechts "Spierballentaal".

HJC Group woordvoerder Toine Manders zegt hierover het volgende: "De minister probeert ons al jaren 'bang' te maken met het verhaal dat het bankgeheim ten einde is, maar dat is slechts een halve waarheid".

Verdere studie doet immers blijken dat het voor de Nederlandse staat helemaal niet zo eenvoudig is om informatie op te vragen, laat staan met enkel een rekeningnummer. Drs. L. E. U. Jansen van Accon Avm uit Nijmegen schrijft hierover in Forfaitair (het fiscale studenten maandblad): Wanneer Nederland informatie van Zwitserland wenst (en vice versa), zal krachtens protocolbepaling XVI van het nieuwe verdrag de volgende informatie door Nederland als verzoekende staat moeten worden aangeleverd bij de aangezochte staat Zwitserland (een en ander om zogenaamde fishing expeditions te voorkomen):


  1. voldoende gegevens om de persoon op wie de controle of het onderzoek betrekking heeft te identificeren, in het bijzonder diens naam, adres, bankrekeningnummer, geboortedatum, fiscaal nummer, enzovoort;

  2. het tijdvlak waarvoor om de inlichtingen wordt verzocht;

  3. een verklaring over de gewenste inlichtingen inclusief de aard en vorm waarin de verzoekende staat de inlichtingen van de aangezochte staat wenst te ontvangen;

  4. het fiscale doel waarvoor om de inlichtingen wordt verzocht;

  5. de naam/het adres van de personen die mogelijk beschikken over de gevraagde inlichtingen.Het moge duidelijk zijn dat enkel een rekeningnummer onvoldoende is voor een compleet en geldig verzoek. De Nederlandse staat kan hiermee wel een verzoek tot informatie doen, maar op basis van het nieuwe verdrag heeft zij daarmee geen enkele basis tot het verkrijgen van deze informatie.

We moeten dus Zwitserland niet over één kam scheren met een land als België, dat net als 24 andere lidstaten van de EU heeft gekozen voor automatische uitwisseling van fiscale informatie over rentebetalingen aan EU-inwoners. De uitholling van het recht op privacy in deze landen gaat daarmee vele malen verder.

Het Zwitsers bankgeheim is niet meer wat het geweest is, maar geenszins verdwenen. De politici die het recht op privacy jegens de overheid liefst volledig willen afschaffen hebben een veldslag gewonnen, maar zeker niet de oorlog.


Over HJC Group

HJC Group heeft een naam opgebouwd op het gebied van tax planning, estate planning, vermogensbescherming, en oprichting en beheer van vennootschappen en trusts. Tot de doelgroep van HJC Group behoren ondernemers, consultants en vermogende particulieren uit Nederland, België en Duitsland. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in belastingontwijking, vermogensbescherming of estate planning kunnen zich bij HJC Group kosteloos en vrijblijvend laten informeren.


Deel: ' Zwitsers bankgeheim afgezwakt, niet afgeschaft '
Lees ook