Gemeente Zwolle

Print pagina

Zwolle aan de slag met welstandsnota: fotoactie 'mooi & lelijk'


Datum uitgave: 06-03-2003

Onderwerp: woonomgeving

Over smaak valt best te twisten!

Wie zijn huis of bedrijf wel eens flink verbouwd heeft, is ongetwijfeld in aanraking geweest met het begrip 'welstand.' Een welstandscommissie toetst eerst de bouwplannen en pas als die 'hindernis' genomen is, kan een bouwvergunning verkregen worden. Sinds 1 januari geldt er een nieuwe Woningwet. Deze wet vraagt gemeenten om het welstandsbeleid transparanter te maken. Zwolle gaat hiermee aan de slag en daar mogen de inwoners van Zwolle over meepraten. Dat zal niet eenvoudig worden, want welstand is voor een deel een kwestie van smaak. Durft u over smaak te twisten?

Welstand in de nieuwe Woningwet
Met welstandstoezicht kan het gemeentebestuur bij de bouwvergunningsprocedure invloed uitoefenen op de aanblik van de gebouwen in de stad. Hierover zegt de nieuwe Woningwet, dat er onder andere duidelijke criteria gebruikt moet worden en dat er eenduidiger beleid en meer openheid moet ontstaat. Als gemeenten welstandstoezicht willen blijven uitoefenen, dan moeten ze hun welstandsbeleid vast gaan leggen in een welstandsnota. Tot 1 juli 2004 krijgen gemeenten de tijd om een welstandsnota op te stellen, voor inspraak voor te leggen en te laten vast stellen door de gemeenteraad. Voordeel van een welstandsnota is, dat iedereen van tevoren weet waaraan hij zich met een bouwplan aan moet houden én waarop het plan beoordeeld wordt. De welstandsnota lijkt op het eerste oog te draaien om regeltjes, maar het is beslist niet te bedoeling om de bouwmogelijkheden te beperken. De welstandsnota geeft namelijk ook inzicht in de historie van een gebied. Waarom zijn straten ooit zo aangelegd en vanuit welke gedachte zijn huizen ooit ontworpen? Dit kan u juist weer tot hele nieuwe ideeën en creatieve mogelijkheden brengen!

Afwijken van de welstandsnota
Als de welstandsnota eenmaal aanvaard is, moet elk bouwplan dat ingediend wordt in principe altijd voldoen aan de richtlijnen die in de nota staan. Aan de hand van deze regels toetst de welstandscommissie het plan. Het kan echter voorkomen dat de welstandscommissie toch een positief oordeel geeft, terwijl het bouwplan afwijkt van de criteria. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij architectonisch unieke bouwwerken, want in de stad moet uiteraard ruimte zijn voor creativiteit. Ook kan het voorkomen dat eisen vanuit de welstand ondergeschikt zijn aan andere belangen of regels. Het college kan in dat geval toch een bouwvergunning verlenen.

Plan van aanpak
De gemeente moet nu dus aan de slag met het opstellen van de welstandsnota. Hoe gaat dat in zijn werk? Eerst wordt Zwolle verdeeld in gebieden. In elk gebied bevinden zich huizen en gebouwen die bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben, bijvoorbeeld vanuit historisch of landschappelijk oogpunt. Het gebied wordt nauwkeurig beschreven om aan de hand daarvan richtlijnen voor welstandsbeleid op te stellen. Dit voorwerk wordt gedaan door specialisten van de gemeente en andere deskundigen op dit gebied (externe klankbordgroep). In het vroege najaar moeten de eerste richtlijnen op papier staan. Hiermee gaat de gemeente de wijken in, om dit te bespreken met de bewoners. Wanneer en hoe dit precies gebeurt, laten wij u tijdig weten. Daarna worden de criteria bijgesteld en wordt de welstandsnota klaar gereed gemaakt voor de wettelijk verplichte inspraakprocedure.

Fotoactie mooi & lelijk

Wat vinden Zwollenaren mooi of lelijk?
Uw mening en ideeën over de criteria zijn dus belangrijk om een goede welstandsnota voor te bereiden. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, willen we eerst iets van u weten. We zijn namelijk erg benieuwd naar uw mening over van de bouwwerken in onze gemeente. Wat vindt u, op bouwkundig gebied mooi of lelijk in Zwolle? Wat leeft er nou onder de Zwollenaren? Daarom wil de gemeente alle Zwollenaren oproepen om hierover hun mening te geven. U kunt daaraan op de volgende manier meewerken.

Oproep: doe mee met de fotoactie!
U kent vast wel een gebouw in uw wijk dat u prachtig vindt. Misschien omdat de bouwstijl bijzonder is, of omdat de materiaalkeuze u aanspreekt of om een andere reden. Maar in Zwolle staan natuurlijk ook bouwwerken die volgens u uit de toon vallen of die u ronduit lelijk vindt. Wij willen graag dat u een foto maakt van één mooi en één lelijk gebouw in uw woonwijk. Voeg daarbij een briefje met een korte motivatie waarin u beschrijft waarom u hiervoor gekozen heeft. Vermeld, om verwarring te voorkomen, duidelijk achterop de foto of het gaat om een mooi of lelijk gebouw, want smaken verschillen! Wel willen wij u verzoeken om rekening te houden met privacygevoelens, mocht u een foto van een woonhuis willen fotograferen, vraag dan wel even toestemming aan de bewoners!

Voorwaarden fotoactie!

Stuur:


* 1 foto met een mooi bouwwerk: vermeld achterop de foto: mooi
* 1 foto met een lelijk bouwwerk: vermeld achterop de foto: lelijk
* briefje waarin u uitlegt waarom u het bouwwerk mooi/lelijk vindt
* vermeld in de brief uw naam en adres

Stuur de foto´s met briefje vóór 14 maart naar:

Gemeente Zwolle,
afdeling Expertisecentrum,
t.a.v. de heer F. de Vré
Antwoordnummer 119,
8000 VB Zwolle,
onder vermelding van 'fotoactie mooi en lelijk'

U kunt de foto's ook inleveren bij de gemeentewinkel, Diezerstraat 92. Als u beschikt over een digitale camera, dan kunt u uw foto´s mét motivatie ook mailen naar: welstand@zwolle.nl

Expositie van de foto´s
De foto´s zijn vooral bedoeld als bron van inspiratie. De vakmensen die aan de slag gaan met de eerste richtlijnen voor de welstandsnota, kunnen hier aanwijzingen uit halen. Maar vooral zijn wij op zoek naar de smaak van de Zwollenaren. Wat vindt u mooi of lelijk in Zwolle? In maart richten wij met alle binnengekomen foto´s een expositie in in de gemeentewinkel. Hier kunt u dan zien wat uw stadsgenoten als mooi en lelijk beoordelen. Wij hopen op veel bijzondere inzendingen!

Bron: afdeling communicatie
Datum van 18-02-2003 tot 17-03-2003

Deel: ' Zwolle aan de slag met welstandsnota fotoactie 'mooi & lelijk' '
Lees ook