Gemeente Zwolle

Werkzaamheden Kamperpoorterbrug Datum uitgave: 13-06-2002
Onderwerp :Bouwen wonen en leefomgeving
Ten behoeve van de verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer start de gemeente Zwolle op maandag 17 juni aanstaande met de herinrichting van de Kamperpoorterbrug. De werkzaamheden aan de brug stonden eigenlijk gepland tussen half mei en juni 2002. De bouwstaking van afgelopen voorjaar op het in aanbouw zijnde Maagjesbolwerk heeft het tijdschema echter opgeschoven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 19 juli 2002 afgerond.

De verharding van de Kamperpoorterbrug en die van haar aansluiting op de Jufferenwal en de Eekwal worden aangepast. Ook de ingang van de parkeergarage 'Maagjesbolwerk' wordt ingericht. Daarnaast worden op de Jufferenwal mantelbuizen aangelegd. Deze buizen voorzien het Maagjesbolwerk van gas, water, elektriciteit en kabel. De genoemde werkzaamheden vinden plaats in twee fasen.

Eerste Fase
De eerste fase in de wegwerkzaamheden start op maandag 17 juni 2002 en duurt tot en met vrijdag 28 juni aanstaande. In deze eerste fase wordt de aansluiting van de Kampenpoorterbrug op de Jufferenwal en de Eekwal aangepast. Ook de mantelbuizen worden tijdens deze fase op de Jufferenwal aangelegd.
Gevolgen verkeer:
Het kruispunt Kamperstraat, Jufferenwal, Eekwal en Kamperpoorterbrug wordt afgesloten. Hierdoor is het doorgaand verkeer in de bovengenoemde straten ter hoogte van het kruispunt gestremd. Tijdens de aanleg van de mantelbuizen is de Jufferenwal (tussen Melkmarkt en Kamperstraat) enkele uren op een dag gesloten voor (bestemmings)verkeer.

Tweede Fase
De tweede fase start op maandag 1 juli en duurt tot en met vrijdag 20 juli aanstaande. Gedurende deze fase krijgt de Kamperpoorterbrug nieuwe verharding. Dit bestaat uit een nieuwe indeling qua rijstroken inclusief een uitvoegstrook naar de parkeergarage. Gevolgen verkeer:
De Kamperpoorterbrug wordt afgesloten tussen de rotonde 'Kamperpoort' en de aansluiting van de brug op de Eekwal en de Jufferenwal. De Jufferenwal, Eekwal en de Kamperstraat zijn ten tijde van de tweede fase weer toegankelijk voor autoverkeer.

Autoverkeer
De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. Via borden wordt het verkeer omgeleid.

Busroutes
De tijdelijke bushaltes op de Burgemeester van Roijensingel, ter hoogte van Park Eekhout, blijven tijdens de werkzaamheden aan de Kamperpoorterbrug gehandhaafd. De bussen rijden dus via de Emmawijk en de Harm Smeengekade.

Bron: Communicatie
Datum van 14-06-2002 tot 20-06-2002

Deel: ' Zwolle start werkzaamheden Kamperpoorterbrug '
Lees ook