ZZP-Boycot door CAO Partijen Besloten Busvervoer


BAARLE NASSAU, 20130902 -- CAO Partijen in het besloten busvervoer hebben een onderlinge afspraak gemaakt waarbij zij busbedrijven schriftelijk afdwingen een bepaalde groep ondernemers te boycotten. Deze CAO afspraak hebben CAO partijen onderling gemaakt zonder hierbij de uitgesloten groep op enige manier te betrekken, een kartel afspraak dus.

Het gaat hier om Zelfstandige Bedrijven Zonder Personeel (ZZP-ers) en om eigenaren van bedrijven met personeel welke chauffeursdiensten aanbieden aan touringcarbedrijven.

Touringcarbedrijven welke deze chauffeursdiensten leverende ZZP-bedrijven (of eigenaren van bedrijven met personeel) toch inhuren worden in opdracht van CAO partijen door de CAO controlerende instantie FSO schriftelijk afgedwongen zich aan te sluiten bij het kartel om de ZZP-chauffeurs te boycotten. Zulks voortvloeiend uit de CAO Besloten Busvervoer artikel 53 waarbij het busbedrijven verboden wordt om chauffeurs in te zetten welke niet bij hen in dienstbetrekking zijn.

Busbedrijven welke een goed onderbouwd dispensatieverzoek voor deze boycot aanvragen bij CAO partijen worden resoluut afgewezen en middels een ongeldige cirkelverwijzing met een kluitje in het riet gestuurd.

Vreemd, nu de werkgeversvereniging KNV over direct aanverwante CAO’s zoals de CAO taxivervoer en de CAO Openbaar vervoer juist het standpunt inneemt dat de ZZP-er buiten de werkingssfeer van die CAO’s valt.

Die CAO’s kennen een dergelijke boycot dus niet.

Door het opnemen van een ZZP-Boycot in de CAO stimuleren CAO partijen ook het ontstaan van schijn zelfstandigen.

Eenmanszaken welke al jaren als zelfstandige opereren worden nu, wil men als nevenactiviteit chauffeursdiensten aan touringcarbedrijven aanbieden verplicht deze diensten in loondienst te verrichten.

Dat schept het beeld van een schijnzelfstandige met alle fiscale onduidelijkheid van dien. Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de CAO niet fiscaal bepalend is, deze sluiten zich dus niet aan bij de ZZP-Boycot van CAO partijen en bekritiseren de schijnzelfstandige.  

Inmiddels buigen de diverse instanties zoals PZO, MKB Nederland, AWVN, ZZP Nederland en FNV Zelfstandigen zich dan ook verbolgen over deze ontwikkeling.

CAO partijen menen naast het maken van collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers nu ook Mededingingsbeperkende afspraken te kunnen maken tussen bedrijven onderling.

Er volgen natuurlijk steeds meer berichten over deze bedenkelijke gang van zaken, een greep van online publicaties onder aan dit bericht.https://www.taxipro.nl/ondernemen/2013/08/15/discussie-over-uitsluiting-zzp-chauffeurs-in-besloten-busvervoer/
https://www.flexnieuws.nl/2013/05/17/fnv-zelfstandigen-geen-beperkingen-voor-zzpers-in-caos/#.UaeXT-LCSUk
https://pwdegids.nl/artikel/zzpers-gaan-strijd-aan-met-discriminerende-cao


https://ikregeer.nl/documenten/kv-tk-2013Z09110


https://twitter.com/mathijsbouman/statuses/332170995978874881


https://dehoogewaerder.nl/2013/05/10/cao-besloten-busvervoer-strijdig-met-mededingingswet/


https://www.hrbase.nl/profiles/blogs/zzp-ers-gaan-strijd-aan-met-discriminerende-cao-s


https://www.schildersvak.nl/nieuws/id3489-prijsafspraken-zzpers-verboden.html


https://www.bonnetenpartners.nl/nieuws?office_id=13751&suboffice_id=13847&file=index.php&show_html_headers=false&search_box_position=top&co2_news_task=show_article&article_id=4917


https://www.dezorgaccountants.nl/kennisbank/artikel/id/4917


https://wgsreporting.nl/nieuws.php?&office_id=13704&suboffice_id=13789&file=nieuws.php&co2_news_task=show_article&article_id=4917


https://www.twentaccountadvies.nl/index.php?show_id=1&office_id=13075&suboffice_id=13075&number_of_articles=2&disable_stylesheets=true&file=index.php&co2_news_task=show_headlines&co2_news_task=show_article&article_id=4915&office_id=13075&suboffice_id=13075&number_of_articles=2&disable_stylesheets=true&file=index.php&co2_news_task=show_headlines&co2_news_task=show_article&article_id=4917


https://www.chauffeursforum.nl/archive/t-43539.html   


https://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/columnisten/estherraats/21145872/__Houd_zelfstandige_ondernemers_uit_de_cao___.html
https://www.pzo-zzp.nl/column/03-12-2012/18072099/Houd-zelfstandige-ondernemers-uit-de-cao-
https://www.logeion.nl/k/n811/news/view/118518/2179/Esther-Raats-Coster-PZO-Houd-zelfstandige-ondernemers-uit-de-cao.html
https://www.zipconomy.nl/2012/12/houdt-zelfstandige-ondernemers-uit-de-cao/?utm_source=MASJO&utm_medium=MASJO&utm_campaign=MASJO
https://www.businesscompleet.nl/kennisbank/Actieve%20gastauteurs/esther-raats-coster/24821-Opinie-esther-raats-houd-zelfstandige-ondernemers-uit-de-cao.html
https://www.vlok.nl/ecms_pages.php?id=432


https://www.fnvzzp.nl/actueel/persberichten/2013/05/fnv-zelfstandigen-gaat-cao%E2%80%99s-tegen-die-drempels-opwerpen-voor-zelfstandig-ondernemers/
Deel: ' ZZP-Boycot door CAO Partijen Besloten Busvervoer '


Lees ook