Carglass vangt piek in user account beheer op met UMRA


User accounts foutloos en real-time aangemaakt dankzij UMRA - Perman koppeling

BAARN, 20100809 -- Tools4ever, marktleider op het gebied van Identity en Access Management, heeft Carglass toegevoegd aan haar klantenlijst. Carglass zet UMRA in om user accounts in het personeelsadministratiesysteem Perman automatisch te synchroniseren met het netwerk. Dankzij de UMRA - Perman koppeling wordt iedere wijziging in Perman door UMRA gedetecteerd en volgens procedures automatisch doorgevoerd in het netwerk. Hierdoor beschikken nieuwe medewerkers direct over de juiste toegangsrechten en applicaties.

Het aantal medewerkers in de drukke maanden is aanzienlijk hoger dan in een rustige periode. Tot nu toe ging het aanmaken van user accounts handmatig, wat vooral in de drukke winterperiode leidde tot een extra werkdruk op de afdeling ICT. Daarnaast verliep het handmatig aanmaken en verwijderen van gebruikers in het netwerk niet volledig zonder fouten en met een langere doorlooptijd dan door de organisatie gewenst was.

Door de inzet van UMRA is de doorlooptijd voor het aanmaken van accounts sterk gereduceerd en worden accounts foutloos aangemaakt. Met UMRA is het mogelijk om een koppeling te maken met vrijwel ieder HR-systeem (bv. Beaufort, Perman, SAP HR), waardoor de informatie uit het HR-systeem leidend wordt voor wijzigingen in het netwerk. De afdeling HR houdt wijzigingen (in/uitdienst, functiewijzigingen, wijzigingen in contactgegevens) goed bij in het HR-systeem. Door het koppelen van het HR-systeem aan de user accounts in het netwerk worden wijzigingen direct en foutloos doorgevoerd. Op de eerste werkdag van een medewerker is het account aangemaakt met de juiste security-instellingen conform het functieprofiel en aanwezig op alle platformen en applicaties die binnen het bedrijf aanwezig zijn.

Rob Stalpers, systeembeheerder bij Carglass: "De procedure rond het aanmaken van een user verloopt nu zeer omslachtig. Een nieuwe medewerker wordt aangemaakt in het HR-systeem en vervolgens controleert de ICT front-office of een user account aangemaakt moet worden. Door middel van een call wordt een account aangemaakt in de Active Directory en de benodigde applicaties. Bij dit proces zijn te veel mensen betrokken, waardoor het tijdrovend en foutgevoelig is. Met UMRA kunnen wij maar liefst 90 procent van de user beheer taken automatiseren. Hiermee kunnen we naast het besparen van tijd ook fouten reduceren en de risico's op ongeoorloofde toegang tot het netwerk vermijden."

"Het aanmaken, verwijderen en updaten (create, remove and update) van user accounts in het netwerk is een complex, arbeidsintensief en tijdrovend proces", aldus Tjeerd Seinen, commercieel directeur bij Tools4ever. "Vaak verloopt de communicatie rondom user account wijzigingen moeizaam en zijn er veel mensen en netwerkonderdelen bij betrokken. UMRA ondervangt deze problemen door user beheer taken volledig of desgewenst deels te automatiseren."


Deel: ' Carglass vangt piek in user account beheer op met UMRA '


Lees ook