Een derde van de Nederlanders in 15 jaar een zelfrijdende auto


UTRECHT, 20160217 -- Goedkoopsteautoverzekering.net heeft een onderzoek afgenomen onder 1000 automobilisten. Zij hebben daarbij gekeken naar de behoefte aan en verwachtingen over de zelfrijdende auto in Nederland.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat maar liefst 30 procent van de Nederlanders binnen 15 jaar in een zelfrijdende auto verwacht te rijden. Vooral mannen zien zichzelf in een zelfrijdende auto rijden. Zij hebben hier een voorsprong in, in vergelijking tot vrouwen. Deze resultaten zijn opvallend en blijken veelbelovend voor de zelfrijdende automarkt.

Uit het onderzoek kwamen meer opvallende resultaten naar voren. Zo verwacht 30 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen zich veilig te voelen in een zelfrijdende auto. Dit percentage is nog relatief laag aangezien het risico op ongevallen met 80 procent verminderd kan worden door de zelfrijdende auto. Het vertrouwen in de zelfrijdende auto moet dus nog groeien.

Daarnaast verwacht 30 procent van de Nederlanders dat de verzekering voor de zelfrijdende auto goedkoper wordt dan voor een reguliere auto. Een verklaring hiervoor is dat het risico op ongevallen met 80 procent verminderd kan worden door de zelfrijdende auto. De meeste auto-ongelukken worden namelijk veroorzaakt door het menselijk handelen. Door een kleinere kans op ongevallen zal de verzekering waarschijnlijk lager uitvallen.


Deel: ' Een derde van de Nederlanders in 15 jaar een zelfrijdende auto '
Lees ook