6 augustus Cognos User Group bijeenkomst


Thema bijeenkomst speciaal voor BI managers

DELFT, 20080801 -- Op woensdagmiddag 6 augustus 2008 zal door E-mergo een sponsorsessie worden georganiseerd voor de Cognos Users Group Netherlands. Deze sessie zal plaatsvinden in Delft. Het programma is afwisselend en in tegenstelling tot andere sessies, is deze bijeenkomst met name bedoeld voor BI-managers.

Het programma begint om 13.00 uur en eindigt omstreeks 17.00 met een borrel. Drie sprekers zullen het woord krijgen. Sessie 1 heeft het thema " Do you think or do you know?". "It's not my job to have all the answers, but it is my job to ask lots of penetrating, disturbing and occasionally almost offensive questions as part of the analytic process that leads to insight and refinement.", schrijft Gary Loveman (CEO van Harrahs Casino's) in het voorwoord van het boek "Competing on Analytics". Tijdens deze presentatie zal Edwin van Megesen u leiden door de concepten van analytics aan de hand van een onlangs door hem gehouden lezing aan de Universiteit Twente.

Sessie 2 gaat over "Verkoop uw dashboard aan uw eigen organisatie". Mark Flierman (voorheen De Lotto) en Willem Wegman (I-bridge) geven aan dat het werken met dashboards meer is dan het presenteren van dezelfde informatie op een andere manier. Het gaat niet alleen om het maken van grafisch mooie grafieken en meters. Bij het werken met dashboards staat het sturen van de organisatie, het business model en de control cyclus centraal. In deze presentatie bespreken de sprekers welke condities aanwezig moeten zijn binnen de organisatie en geven een aantal succesvolle benaderingen om dashboards te kunnen introduceren.

Sessie 3 wordt gehouden door onze gast uit de Verenigde Staten, Gavin Stener en heeft als titel "Bespaar 15% op IBM Cognos beheerkosten". In these times, more and more BI managers must pay attention to their budgets while still improving the quality of their product. Gavin knows that many organizations throw money away simply because testing of reports and overall BI ongoing maintenance is not well organized. With a good set on procedures, tools and placement of BI `smoke alarms', his clients saved up to 10-30% on costs related to IBM Cognos. Come and discover the simple steps you can employ.

Aanmelding kan via E-mergo op www.e-mergo.nl of voor leden op de website www.cugnl.nl.

Over E-mergo bv
E-mergo is een BI adviesbureau gespecialiseerd in het inrichten van management-informatiesystemen. Door jarenlange ervaring is E-mergo sterk in het definiëren van kengetallen en KPI's, het inrichten van datawarehouses en het bouwen van rapportages. E-mergo bundelt de kennis en ervaring van twee werelden: Business Consultancy en Business Intelligence: hierdoor kan E-mergo zijn klanten beter helpen bij het optimaliseren van hun informatievoorziening.

Over CUGNL
De Cognos Users Group Netherlands (CugNL) is een vereniging van en voor gebruikers van Cognos producten. De vereniging stelt zich ten doel een platform te vormen waarbinnen kennis en praktijkervaring kan worden uitgewisseld. Binnen deze doelstelling is plaats voor alle producten van Cognos, bv. op het gebied van Business Intelligence, maar ook op het gebied van Planning en Consolidatie.


Deel: ' Cognos User Group bijeenkomst voor BI managers '
Lees ook