Fundaments behaalt opnieuw certificering voor informatiebeveiliging


ENSCHEDE, 20171107 -- Fundaments heeft wederom de ISO 27001 en NEN 7510 certificering behaald. Hiermee bewijst het te voldoen aan de strenge eisen van informatiebeveiliging. Bij de vernieuwing van de certificering werd de organisatie geheel doorgelicht. In twee dagen tijd werd een audit gehouden waarin steekproefsgewijs de processen binnen de organisatie zijn getoetst, met vernieuwing van de certificering als resultaat.

“Onze klanten verwachten de hoogste mate van informatiebeveiliging. Het platform waar de data landt, maar ook alle gerelateerde processen in onze dienstverlening moeten daarom de informatiebeveiliging borgen. En dat begrijpen wij als geen ander”, aldus Larik-Jan Verschuren, CEO bij Fundaments. “Informatiebeveiliging zit dan ook in ons DNA. Het is iets dat terugkomt in elk proces van Fundaments. Van een ‘onschuldige’ wijziging in onze administratie tot intern werkplekbeleid, van een uitdiensttreding procedure tot toegangsbeheer van onze panden. Alles wordt vertaald in beleid waar Fundaments zich strikt aan houdt.”

Naast de eigen organisatie kijkt Fundaments ook naar haar leveranciers; informatiebeveiliging dient in de hele keten van dienstverlening te zijn geborgd. Zo worden b.v. datacenters ook onderworpen aan controles op informatiebeveiligingsbeleid.

In 2014 besloot Fundaments zich ISO 27001 en NEN 7510 te certificeren. De focus op informatiebeveiliging was daarin doorslaggevend. De certificering is drie jaar geldig. Elk jaar wordt er getoetst of de organisatie nog steeds voldoet aan de maatregelimplementaties van de normen.

ISO 27001:2013

ISO 27001 is een internationale norm die gaat over informatiebeveiliging. Het is ontwikkeld door de Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO). In deze norm staat hoe een organisatie procesmatig met informatiebeveiliging omgaat. Daarmee wordt de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker gesteld.

NEN 7510:2011

NEN 7510 is een norm die door het Nederlands Normalisatie-instituut is ontwikkeld voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland.

Fundaments behaalt opnieuw certificering voor informatiebeveiliging


Deel: ' Fundaments behaalt opnieuw certificering voor informatiebeveiliging '
Lees ook