DTS� Digital Audio wordt opgenomen als optionele Audio Codec in Release 2 van de OIPF (Open IPTV Forum) standaard

Laatste herziening zal creators en service providers van content de mogelijkheid geven om audio-inhoud gecodeerd in DTS 5.1 format te distribueren

CALABASAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- 20100911 --

DTS Inc., (Nasdaq: DTSI), een bedrijf in digitale technologie gewijd aan het leveren van de ultieme amusementservaring, heeft vandaag aangekondigd dat DTS digitale audiotechnologie opgenomen zal worden in Release 2 van de OIPF-specificatie voor gestandaardiseerde end-to-end levering van IPTV-diensten als een optie voor audiocodering en -levering.

"Aangezien IPTV (Internet Protocol Television) snel blijft groeien als een belangrijke leveringsmethode voor digitaal amusement, is het voor DTS van vitaal belang dat we opgenomen worden in de specificaties van alle huidige en toekomstige standaarden," aldus Brian Towne, Executive Vice President en Chief Operating Officer van DTS. "Onze opname in Release 2 van de OIPF-specificatie versterkt onze positie als leverancier van hoogwaardige multichannel audio-oplossingen aan het leveringssysteem voor content van omroep- en online organisaties."

DTS surround sound technologie maakt het mogelijk voor content aggregators en IPTV service providers om een gedifferentieerde multichannel audio-ervaring van hoge kwaliteit te bieden in een snel groeiend aantal platformopties voor dienstverlening en distributie.

Integratie van DTS-technologie in de IPTV-service is de nieuwste mijlpaal in de groei van DTS terwijl het in toenemende mate erkend wordt als leider in de digitale entertainmentindustrie. Deze DTS-technologie is een van de vele uitzendings- en productietechnologie�n ontwikkeld door DTS en in licentie gegeven aan partners en distributeurs wereldwijd. Daarnaast voedt de brede invoering van DTS-HD Master Audio� in high-definition films en muziek de vraag van de consument naar DTS-technologie�n in het nieuwe digitale entertainment ecosysteem.

OVER DTS

DTS, Inc. (NASDAQ: DTSI) zet zich in om digitaal amusement spannend, boeiend en moeiteloos te maken door het leveren van state-of-the-art audiotechnologie aan honderden miljoenen DTS-gelicentieerde consumentenelectronicaproducten wereldwijd. Via een gerenommeerd erfgoed als pionier in multichannel audio, werd DTS een verplichte audio format in de Blu-ray Disc standaard. Momenteel wordt DTS in toenemende mate ingezet voor het enablen van digitale levering van films en andere vormen van digitaal entertainment op een groeiend scala aan consumentenapparaten die op netwerken zijn aangesloten. DTS-technologie is te vinden in home theaters, auto-audiosystemen, PC's, gameconsoles, DVD-spelers, televisies, digitale mediaspelers, set-top boxes, smartphones, surround muzieksoftware en elk apparaat dat Blu-ray discs kan afspelen. DTS werd opgericht in 1993 en het hoofdkantoor is gevestigd in Calabasas, Californi�, terwijl de licentie-activiteiten gevestigd zijn in Limerick, Ierland. DTS heeft ook kantoren in Noord-Californi�, Washington, Canada, China, Frankrijk, Hong Kong, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Ga voor meer informatie naar www.dts.com. DTS, DTS-HD, en DTS en het DTS-symbool samen zijn geregistreerde handelsmerken van DTS, Inc., en DTS-HD MASTER AUDIOTM is een handelsmerk van DTS,�Inc. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. � 2010 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit persbericht bevat vooruitziende verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 die risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren omvatten die, als ze zich niet concretiseren of juist blijken, ertoe kunnen leiden dat de resultaten van DTS wezenlijk verschillen van de historische resultaten of die resultaten die impliciet of expliciet in of van dergelijke vooruitziende verklaringen uitgedrukt of afgeleid worden. Behalve verklaringen van historische feiten kunnen alle verklaringen beschouwd worden als vooruitziende verklaringen, met inbegrip van verklaringen die de woorden "gepland", "verwacht", "gelooft", "strategie", "kans", "anticipeert" en vergelijkbare woorden bevatten. Deze verklaringen kunnen onder andere omvatten: plannen, strategie�n en doelstellingen van het management voor toekomstige activiteiten; uitspraken met betrekking tot voorgestelde nieuwe producten, diensten of ontwikkelingen; uitspraken over de toekomstige economische omstandigheden of financi�le of operationele prestaties; verklaringen omtrent geloof en alle veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het voorgaande. De potenti�le risico's en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke groei en resultaten wezenlijk afwijken, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de overgang naar de volgende generatie optische drives en acceptatie door de consument van dergelijke technologie, de snel veranderende en competitieve aard van de markten voor digitale audio, consumentenelektronica en entertainment, de opname of uitsluiting van het bedrijf in overheids- en industriestandaarden, voortgaande acceptatie door de klant van de technologie, producten, diensten en prijsstelling van het bedrijf, risico's met betrekking tot eigendom en handhaving van intellectueel eigendom, de voortdurende release en de beschikbaarheid van entertainment content op basis van DTS-audio-soundtracks, succes van de onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het bedrijf, risico's verbonden aan het integreren van acquisities die groter zijn dan de verwachte kosten, het vertrek van belangrijke werknemers, de huidige financi�le crisis en de wereldwijde economische neergang, een verlies van een of meer van de belangrijkste klanten of licentienemers van het bedrijf, wijzigingen in de nationale en internationale markt en politieke omstandigheden, en andere risico's en onzekerheden die uitgebreider beschreven zijn in de openbare deponeringen van DTS bij de Securities & Exchange Commission, beschikbaar op www.sec.gov. DTS is niet voornemens om enige toekomstgerichte verklaring vervat in dit persbericht te actualiseren om gebeurtenissen of omstandigheden die zich na deze datum voordoen te reflecteren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische geldigheid beoogt.

CONTACT:
D. Pagan Communications, Inc.
Lauren De Bellis / Nicole Rosen
631-659-2309, toestel 13 / toestel 22
laurend@dpagan.com / nicoler@dpagan.com
Web: www.dpagan.com
of
DTS, Inc.
David Blasucci, 818-436-1080
Directeur Marketing Communicatie
david.blasucci@dts.com

Web: www.dts.com

Ticker_symbol NASDAQ:DTSI

Deel: ' DTS Digital Audio nu optioneel in OIPF standaard Release 2 '


Lees ook