Nieuwe unieke luchtreiniger elimineert 100% fijnstof

EINDHOVEN, 20060328 -- Vanaf 1 april heeft Nederland een krachtig antwoord op de kostbare overlast van schadelijk fijnstof. Het onzichtbare fijnstof is overal in de lucht die we ademen: buiten en binnen waar we werken, wonen en slapen. Fijnstof komt diep in onze longen en bedreigt onze gezondheid. Een nieuw type luchtreiniger is nu in staat ruim 99% fijn stof en andere allergenen te verwijderen. Dit dankzij doorontwikkeling van de ionisatie-techniek: intensieve ionisatie. Verwijderen van fijnstof en andere allergenen zorgt voor afname van allergische klachten. Daardoor kan ook het gebruik van allergie-medicijnen omlaag. Met intensieve ionisatie maken we op natuurlijke wijze gezonde lucht.


Fijnstof
Je kunt het niet zien, niet ruiken, niet voelen en ook niet proeven. Maar fijnstof is overal: zowel buiten als binnen in kantoor, woning en auto. En in (veel) te hoge concentraties in Nederland. De laatste berichtgeving (www.RIVM.nl) over de overschrijding van de EU-normen voor fijnstof onderstreept dit duidelijk alarmerend. Fijnstof bestaat uit superkleine deeltjes kleiner dan 10 micron (duizendste millimeter), een honderdste deel van de dikte van uw krantenpapier. Naast natuurlijk fijnstof bestaat het veel schadelijker fijnstof van de industrie en het verkeer. Fijnstof dringt diep door in de luchtwegen en heeft vooral voor personen met luchtwegaandoeningen een vroegtijdige dood tot gevolg: jaarlijks sterven duizenden Nederlanders vroegtijdig door fijnstof (EU afd. Milieu).

Ionisatie verwijdert fijnstof
Het natuurlijke fenomeen van luchtionisatie (zoals na een onweersbui of bij een waterval) zorgt voor natuurlijke reiniging van de lucht. Een ionisator bootst dit na en 'sproeit' elektronen (natuurlijk elementaire deeltjes) de lucht in. De elektronen hechten zich aan zuurstofmoleculen. De nu geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan het fijnstof in de lucht, waarna dit in de omgeving neerslaat en niet meer schadelijk is. Dit effect heeft ionisatie overigens ook op vervelende micro-organismen (huisstofmijt, virussen, schimmels).

Alleen intensieve ionisator heeft duidelijk positief effect
Onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Cincinnati (www.Pubmed.com artikel 15982270) geeft recentelijk aan dat alleen een intensieve ionisator duidelijk effect heeft. Dit is een ionisator met een zeer hoge ionen-productie (> 500.000/cm3) die het schadelijke fijnstof vrijwel volledig verwijdert, dat aanwezig is in auto, kantoor en woning: 99,7% verwijdering binnen 12 minuten! De intensieve ionisator wordt wellicht de nieuwe standaard voor luchtreinigers voor de moderne mens. Bestaande luchtreinigers werken met een filterpakket, hebben vaak moeite met het superkleine fijnstof en zijn minder effectief.

Anti-histaminica overbodig?
Het gebruik van anti-allergische-medicijnen (anti-histaminica) kan verminderen door toepassing van intensieve ionisatie. Ionisatie verwijdert namelijk de veroorzaker van een inhalatie-allergie wat anti-histaminica niet doen. Anti-histaminica onderdrukken de lichamelijke reactie. Er is vanaf 1 april een nieuwe generatie van ionisatoren in Nederland verkrijgbaar. Deze nieuwe generatie heeft een zeer hoge opbrengst van ionen (600.000 tot 4 miljoen/cm3) en is daardoor zeer effectief tegen fijnstof en ongewenste micro-organismen. Bij uitstek dus een effectief hulpmiddel voor jong en oud in het voorkomen of verminderen van longklachten en allergieën. Zeker geschikt voor kinderen en volwassenen met inhalatie-allergieën (stof, pollen, huisstofmijt, schimmels). Zij kunnen veel baat hebben bij deze nieuwe generatie ionisatoren.

Deel: ' Nieuwe unieke luchtreiniger elimineert 100% fijnstof '
Lees ook