Nieuwbouw Drents Museum genomineerd voor Gouden Piramide


GRONINGEN/BUNNIK, 20120521 -- Het nieuwe Drents Museum in Assen is een van de vijf genomineerde bouwprojecten voor de Gouden Piramide 2012. De Rijksprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor inspirerend opdrachtgeverschap. draaijer+partners vervulde in het bouwproject Drents Museum de rol van integraal bouwprojectmanager.

Vanwege de complexe opgave heeft de provincie Drenthe draaijer+partners opdracht gegeven de uitbreiding van het museumcomplex te managen. Vanaf het eerste haalbaarheidsonderzoek tot en met de oplevering. Binnen de zeer beperkte ruimte, zowel fysiek als vanwege het beschermd stadsgezicht, is een hoogwaardig programma gerealiseerd. Dat kon alleen door gebied (het stadshart), gebouw (het museum) en gebruik (de exposities) met elkaar te verbinden.

Michel van Maarseveen, directeur Drents Museum: “Door het enorme commitment van alle betrokkenen is het Drents Museum nu een ongelooflijk mooi, tijdloos gebouw dat fraai is ingepast in het landschap en dat zeer positieve reacties bij bezoekers oproept. draaijer+partners heeft het hele proces goed gemanaged.“

Gouden Piramide
De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW, BZK en EL&I. Zaterdag 24 november 2012 reikt de minister van I&M de Gouden Piramide 2012 uit aan de winnende opdrachtgever.

Over draaijer+partners
draaijer+partners is al sinds 1995 thuis in de wereld van gebied, gebouw en gebruik. Voor ons is dit allereerst een wereld van mensen en dan pas van stenen. Daarom stellen wij het gebruik van gebieden en gebouwen centraal. Daar ligt onze focus, van begin tot eind. Maar wel met beide benen op de grond; onze adviezen zijn concreet en uitvoerbaar.


Deel: ' Nieuwbouw Drents Museum genomineerd voor Gouden Piramide '
Lees ook