Busbaan N207 wordt vrachtwagenbaan


ALPHEN AAN DE RIJN, 20100924 -- De nieuw aan te leggen busbaan naast de N207 Alphen - Schiphol wordt opengesteld voor vrachtverkeer, als het aan Gedeputeerde Staten ligt. De meerderheid van Provinciale Staten is het daarmee eens en ziet niet de risico's voor het openbaar vervoer en leefomgeving. GroenLinks in de Staten wil dat de busbaan alleen wordt opengesteld voor bedrijfsbussen, taxi's en gehandicaptenvervoer met blauwe nummerplaat.

De N207 wordt binnenkort verbreedt met een extra rijbaan en een busbaan. De extra baan voor autoverkeer biedt geen oplossing voor de drukte op de N207, zo meldt de Alphense GroenLinksfractie. Het zorgt ervoor dat meer autoverkeer dwars door Alphen aan den Rijn zal rijden om de N207 richting Amsterdam te bereiken, in plaats van via de N11 en de A4 te rijden. Verder blijft de brug bij Leimuiden een bottleneck, zodat daar een lange file zal ontstaan. De busbaan is wel een goed idee, omdat daardoor het openbaar vervoer letterlijk vrij baan zou krijgen.

Het College van GS stelt nu voor om ook vrachtwagens over de busbaan te laten rijden. Statenlid Blokhuizen hierover: "Dat is een recept voor problemen, immers maar al te vaak zijn juist vrachtwagens de oorzaak van verkeersopstoppingen. De dagelijkse luisteraar naar de verkeersinfo op Radio 1 weet daar alles van. Verder breid je eigenlijk stiekempjes de weg uit naar 2 x 2 en 2 x 3 baans, waardoor er nog meer verkeer over de N207 zal gaan rijden dan nu al het geval is. Want, nieuw asfalt trekt nieuwe wielen aan".

GS stelt wel voor e.e.a. sterk te monitoren, maar vertelt er niet bij hoe ze dat gaat doen. Ze belooft dat de bus nimmer zal stilstaan en dat ze daarvoor gaat zorgdragen. Hoe ze dat gaat doen is ook volkomen ongewis. Blokhuizen hierover: "Onze schatting is dat er tenminste 10 maal zoveel vrachtwagens over de busbanen gaat rijden dan de 14 bussen per uur. De vrachtwagens gaan het einde van de busbaan voor `rits` problemen zorgen, waardoor het openbaar vervoer vastloopt achter een file van vrachtwagens. Verder zal door het snelheidsverschil van bussen en vrachtwagens het openbaar vervoer vertraagd worden. De maximum snelheid van een bus is 100 km en een vrachtwagen 80 km per uur".

De GroenLinks Statenfractie is van mening dat je de busbaan de busbaan moet laten en hooguit medegebruik kan toelaten voor het wagenpark met de blauwe nummerplaten en bedrijfsgroepsvervoer. GroenLinkser Blokhuizen: "Hierdoor kunnen automobilisten zien dat het openbaar vervoer lekker opschiet en een veel beter vervoermiddel is dan de eigen stoel op 4 wielen. Zo kunnen we automobilisten verleiden om toch de bus te nemen".

De GroenLinksfractie pleitte er ook voor om de busbaan z aan te leggen dat het later eenvoudig kan worden omgevormd tot een trambaan.

GroenLinks Zuid-HollandNoot voor redacties:

Deel: ' Busbaan N207 wordt vrachtwagenbaan '


Lees ook