'Help de dieren de crisis door' PVH-symposium weer een groot succes


De economische crisis treft niet alleen de mensen zelf, ook voor hun huisdieren kunnen ze minder besteden. Het symposium rond dit (helaas) actuele onderwerp werd zeer goed bezocht. Meer dan 100 deelnemers vonden hun weg naar Barneveld.

BARNEVELD, 20130411 -- Op zaterdag 6 april 2013 organiseerde het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) samen met het Groenhorstcollege te Barneveld een symposium dat door ruim 100 deelnemers werd bezocht. Het thema ‘economische crisis en huisdieren’ werd door vijf boeiende sprekers vanuit verschillende invalshoeken belicht. De zorg voor de gezondheid en het welzijn van huisdieren komt vaak in de knel zodra mensen in financiële problemen geraken. Er zijn oplossingen mogelijk die zowel aan het belang van de mensen als van hun dieren bijdragen. Dat vraagt samenwerking en afstemming tussen al de betrokken partijen. Tijdens dit symposium werden hiervoor de mogelijkheden aangedragen en besproken.

De eerst spreker was dierenarts drs. Fred van der Kolk. Zorgonthouding is geen crisisproduct, maar van alle tijden en niet voorbehouden aan mensen zonder geld. Hoewel meestal geldgebrek wordt opgegeven, spelen niet zelden mentaliteit en verkeerde keuzes een rol. Wel wordt ook hij nu in toenemende mate geconfronteerd met eigenaren die hun dieren zorg onthouden, net als andere professionele instanties, zoals asielen en pensions. Hij plaatst vraagtekens bij het inzetten van noodfondsen als hulp bij dit probleem. Immers, het onthouden van zorg is een strafbaar feit!

Daarna kwam psychologe dr. Nienke Endenburg aan het woord. Zij is onder andere werkzaam bij de gedragskliniek voor dieren van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Zij benadrukte het belang van huisdieren voor mensen, als maatje en als sociale katalysator. Ook het positieve effect van huisdieren op de gezondheid van hun eigenaren werd toegelicht. Verder ging zij in op haar onderzoek naar de behoefte aan veterinaire zorg onder huisdiereigenaren met een bijstandsuitkering. Tot slot besprak zij een aantal initiatieven die in Nederland zijn opgezet naar Engels en Amerikaans model om eigenaren met financiële problemen te helpen bij de zorg voor hun huisdier

De derde spreker was dierenarts drs. Peter van Rooijen, directeur van dierenverzekering Petplan. Een huisdierenverzekering lijkt de oplossing voor alle problemen, maar als je de premie niet kunt betalen, dan helpt ook dat niet. Sinds 2010 verzorgt Petplan de uitvoering van een special huisdierziekenfonds, bedoeld voor eigenaren met een smalle beurs. Een punt van zorg is de ‘overconsumptie’ van behandelingen, veroorzaakt door eigenaren en dierenartsen, ‘omdat het dier toch verzekerd is’, waardoor de premie nodeloos hoog wordt.

Mevrouw drs. Elly von Jessen, senior beleidsmedewerker van de Dierenbescherming ging dieper in op de gevolgen van de crisis voor dierenopvangcentra. Het houden van huisdieren is geen recht. Het is wel een groot goed ze te mogen hebben. De verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt is groot, want dieren moeten elke dag van hun leven kunnen rekenen op aandacht en zorg. Dit is waar verantwoord huisdierenbezit voor de Dierenbescherming over gaat.

De Dierenbescherming wil heel gericht meewerken aan initiatieven waarbij eigenaren met wat hulp van buitenaf toch zelf voor hun huisdier kunnen blijven zorgen. Dat is, zowel voor de dieren als voor hun eigenaren, vele malen beter dan dat de dieren in de opvang belanden.

De laatste spreker, mr. Leon Ripmeester, senior juridisch beleidsmedewerker van de Dierenbescherming ging in op de juridische gevolgen van het niet meer kunnen betalen van de juiste zorg voor een huisdier. Iedere eigenaar heeft wettelijke plichten aangaande de zorg voor zijn huisdier. Er ontstaat een juridisch spanningsveld tussen ‘eigenlijk moeten’ en ‘financieel niet kunnen’.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het welzijn van huisdieren bevorderen. Op de website www.huisdieren.nu wordt voorlichting gegeven over het houden van huisdieren. Op onze symposia willen we kennis overdragen en nieuwe inzichten ontwikkelen over het welzijn van huisdieren.

U kunt alle samenvattingen en PowerPoint presentaties van dit symposium inzien op www.huisdieren.nu

Het volgende PVH symposium is zaterdag 2 november 2013 in Barneveld.


Deel: ' 'Help de dieren de crisis door' PVH-symposium weer een groot succes '
Lees ook