"Positief trainen is meer dan belonen" thema jubileumjaar


Twintigjarig jubileum De Roedel en De Roedelmethode

SALMCHATEAU, Belgi, 20100324 -- Arjen van Alphen en Francien Koeman startten in 1990 in Utrecht met Hondenopvoedingsinstituut De Roedel en De Roedelmethode. Tien jaar later verlieten zij Nederland en vestigden zich in de Belgische Ardennen. In september organiseert De Roedel een studieweekend waar wetenschappers en honden professionals hun ervaringen kunnen delen met het sociaal leren van honden volgens De Roedelmethode.

De meeste trainingsmethodieken voor honden gaan uit van het conditioneringsleren. Hierbij wordt gewenst gedrag positief bekrachtigd, voornamelijk door te belonen met voer. Het sociale leren van honden wordt hierbij totaal buiten beschouwing gelaten. In dit proces speelt 'belonen met voer' geen enkele rol. De basis van De Roedelmethode is juist het sociale leren van honden zelf. In hun onderzoek Dog Cognition wordt dat uitgangspunt wetenschappelijk getoetst.

De Roedelmethode

Sociaal leren is een proces dat ieder dier doorloopt en dat zich beperkt tot de interactie tussen soortgenoten. Het is `natuurlijke opvoeding' in de ware zin van het woord; de manier waarop honden van elkaar leren. Deze leervorm gaat altijd vooraf aan het conditioneringsleren. Sterker nog, zonder dat proces is het onmogelijk om een hond te conditioneren.
In 1998 verscheen het eerste boek over De Roedelmethode "Honden trainen volgens de regels van de natuur met de Roedelmethode" (derde druk: 2007). Het tweede boek volgde in 2008. Hierin staat het sociale leren centraal; de ontwikkeling van genetisch naar sociaal gedrag bij honden.

Thema jubileumjaar: "Positief trainen is meer dan belonen!"

Het conditioneren van gedrag door positieve bekrachtiging heeft in de praktijk vooral geleid tot het belonen van gedrag met voer. Is dit de enige manier om honden positief te trainen? Of kan `positief' iets anders betekenen dan een koekje, kaas of worst?
Als honden zonder dit soort menselijke beloningen zoveel van elkaar kunnen leren, zouden er dan niet meer en andere positieve trainingswegen naar Rome kunnen leiden?

Wetenschap en praktijk

Over de hele wereld wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar hondengedrag. Dit levert een schat aan kennis en inzichten op die van belang zijn voor de hondenopvoeding en training. Mede hierdoor kon De Roedelmethode in de afgelopen 20 jaar verder ontwikkeld worden. In 2003 startte De Roedel samen met Prof. Dr. Catholijn Jonker (TU Delft) en Dr. Tibor Bosse (VU Amsterdam) het interdisciplinair onderzoek Dog Cognition, waarin ook de basisuitgangspunten van De Roedelmethode wetenschappelijk worden onderzocht. Tot nu toe zijn twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het onderzoek is nog in volle gang. www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/research/

Studieweekend

De eerste resultaten van het onderzoek Dog Cognition maakten nog duidelijker, dat er tussen wetenschap en praktijk een enorme kloof bestaat. Het is zaak om hier verandering in te brengen. De Roedel organiseert in september een studieweekend in de Ardennen, om hier een eerste aanzet voor te geven. Tijdens dit weekend kunnen wetenschappers en de mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij honden hun expertise en ervaringen met elkaar delen. Aan de hand van een aantal onderwerpen kunnen zij informatie uitwisselen over de verschillende manieren van trainen en gezamenlijk bestuderen, hoe relevante resultaten uit wetenschappelijk onderzoek gebruikt kunnen worden om methodieken te verfijnen. Om dit in de praktijk te kunnen toetsen zijn honden welkom. Een overzicht van het programma: www.deroedel.com/studieweekend.php

Dit weekend biedt alle deelnemers de mogelijkheid om kennis te delen, meer inzicht te krijgen in hondengedrag en op die manier de goede relatie tussen mensen en honden te bevorderen.

Kosten voor dit studieweekend zijn: 160,- incl lunches, koffie en thee of 250,- voor het all in Jubileumarrangement met 2 overnachtingen.


Deel: ' Thema jubileumjaar "Positief trainen van honden is meer dan belonen" '
Lees ook