Verklaring tegen mishandeling van windhonden brengt Europeanen samen


BRUSSEL, 20130717 -- Op 15 april 2013 werd de Schriftelijke Verklaring over de onmiddelijke beëindiging van de mishandeling van windhonden in Europa ingediend bij het Europese parlement door de Franse Europarlementarier Striffler en 11 mede-ondertekenaars, waaronder de Nederlandse Europarlementarier Kartika Liotard. Alhoewel dierenwelzijn buitengewoon moeilijk op de Europese agenda te krijgen is, heeft deze Schriftelijke Verklaring veel meer teweeggebracht dan werd verwacht.

Duizenden windhonden worden jaarlijks mishandeld en afgemaakt in Europa. De situatie is het meest schrijnend in Spanje, waar deze honden worden ingezet voor de jacht of het zogenaamde coursing. Na slechts twee jaar van dienst te zijn geweest onder verschrikkelijke omstandigheden, worden de meeste afgemaakt, vaak op gruwelijke wijze door hun eigenaars. Maar de aanklacht richt zich ook tegen Ierland en het Verenigd Koninkrijk, waar jaarlijks 18.000 greyhounds worden gedumpt of gedood om een kwijnende race-industrie gaande te houden.

Meer dan 178 Europese organisaties zetten zich in om aan deze schrijnende situatie een einde te maken. De Schriftelijke Verklaring heeft een ongekende inzet en eenheid in Europa laten zien. Naast foto-campagnes zijn meer dan 200.000 brieven verstuurd aan de Europarlementariers. Verschillende Europarlementariers vroegen uiteindelijk de brievenactie te staken.  In Spanje zijn manifestaties gehouden in Madrid en Barcelona om de Spaanse overheid te laten ingrijpen.

De Schriftelijke Verklaring 0006/2013 sloot gisteren met 217 handtekeningen, waaronder de Nederlandse delegatie van Groen-Links. Over het geheel werd de Schriftelijke Verklaring ondertekend door Europarlementariers van verschillende politieke windrichtingen. Alhoewel het aantal handtekeningen onvoldoende is om de verklaring aan te nemen, is het voldoende om een aanklacht te zijn tegen landen als Spanje en Ierland, die door het laten voortbestaan van deze praktijken enorm tekortschieten in het naleven van de Europese dierenwelzijnswetgeving.


Deel: ' Verklaring tegen mishandeling van windhonden brengt Europeanen samen '
Lees ook