Kameel nog wel, Degoe niet meer houdbaar


Positieflijst willekeurig, onwetenschappelijk en onbegrijpelijk.

BARNEVELD, 20130619 -- Vandaag, 19 juni 2013, is door staatssecretaris Dijksma de Positieflijst voor zoogdieren aan de Tweede Kamer verzonden. Deze is zeer kort (maar 6 van de beoordeelde soorten staan op de positieflijst en 33 soorten mogen ‘onder voorwaarden’ worden gehouden), maar opvallender is de motivatie. In plaats van onderzoek naar het welzijn van gehouden dieren is gekozen voor een risicobeoordeling van tamelijk willekeurige citaten uit de literatuur. Daarnaast is bij deze risicobeoordeling geen enkele rekening gehouden met de vraag of in de houderij situatie kan worden voldaan aan de behoeften van het dier.

In opdracht van de overheid werd door wetenschappers uit Wageningen een methode bedacht om te bepalen of een diersoort zonder onaanvaardbaar welzijnsrisico kan worden gehouden. In wetenschappelijk opzicht is daarop ‘alles’ aan te merken.

Wat gaat er mis? Een heleboel eigenlijk.

Het Europese Hof heeft de spelregels vastgesteld voor nationale overheden die Positieflijsten willen opstellen (het Andibel-arrest). Die spelregels worden straal genegeerd. Er worden uit het arrest slechts een paar ‘passende’ fragmenten uit gekozen waarop de hele excercitie wordt gebaseerd

Iedereen is het er over eens dat zonder onderzoek aan het dier in de gehouden situatie, er geen uitspraken gedaan kunnen worden over het welzijn van dat dier. De onderzoekers erkennen dit ook, schrijven dit zelfs in hun rapport (!!!) en gaan daarna gewoon wat anders doen om toch maar een lijstje te produceren voor  de opdrachtgever.

Door de anti-dierhouderij-lobby, en ook in de pers, wordt vaak gesuggereerd dat het slecht is gesteld met het welzijn van gehouden bijzondere diersoorten. Dit wordt niet bevestigd door de bevindingen van de handhavers (LID). Die treden vooral op tegen ‘verwaarlozing’ van ‘aai- en knuffeldieren’.

Er zijn honderden soorten die in de natuur met uitsterven worden bedreigd (door de economische vooruitgang). Veel van die soorten worden door liefhebbers in stand gehouden, de overheid wil nu ook die laatste populaties geen kansen meer geven op herstel.

Soorten die al vele tientallen jaren met succes worden gehouden en gekweekt, worden verboden op grond van verrassend creatieve redeneringen en regels. De Positieflijsten hebben meer met politieke ambities van doen, dan met welzijn van gehouden dieren.

Daarmee is er geen enkel draagvlak in de sector.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het welzijn van huisdieren bevorderen. Op de website www.huisdieren.nu wordt voorlichting gegeven over het houden van huisdieren. Op onze symposia willen we kennis overdragen en nieuwe inzichten ontwikkelen over het welzijn van huisdieren.


Deel: ' Kameel nog wel, Degoe niet meer houdbaar '
Lees ook