Overmeestering ABN AMRO onder de loupe


Zitting Raad van State op 17 mei 2010

DEN HAAG, 20100504 -- Op 4 mei 2007 werd met de oprichting van RFS Holdings B.V. door het bankentrio ( RBS, Santander en Fortis ) onder leiding van RBS ( Royal Bank of Scotland ) de overmeestering in gang gezet van ABN AMRO voor een bedrag van ruim EUR 71 miljard. Op 17 september 2007 werden hiervoor de verklaringen van geen bezwaar ( vvgb's ) afgegeven door de Minister van Financien. Op 17 mei buigt de Raad van State zich over deze vvgb's in het kader van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur (WOB).

De door de Minister van Financien afgegeven vvgb's zijn alle volledig openbaar gemaakt en staan op internet op enkele met zwart weggelakte regels na onder het kopje F. Solvabiliteit in de brief aan Fortis Bank Nederland Holding N.V. op bladzijde 13. De Stichting Stedebouw & Stadsherstel in Den Haag heeft een beroep gedaan op de WOB om ook deze regels openbaar te maken. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen en de stichting heeft daartegen beroep aangetekend bij de Raad van State.

Het nu alsnog openbaar worden van die met zwart weggelakte regels over de solvabiliteit is nodig vanwege de situatie waarin banken en landen nu zijn komen te verkeren en ten behoeve van de beoordeling van de gang van zaken destijds en de genomen beslissingen bij de overname en opsplitsing van ABN AMRO.

Het hoger beroep dient voor de Raad van State op maandag 17 mei 2010 om 12.15 uur.

Informatie : www.raadvanstate.nl zaaknummer 200908367/1.

Zie de uitspraak van de Rechtbank d.d. 21 oktober 2009 waartegen hoger beroep werd ingesteld bij de Raad van State. jure.nl/bk3588 .

Zie ook www.30miljard.nl bij Achtergrondinformatie en bij Wat doet TCS Fund.


Deel: ' Raad van State neemt overmeestering ABN AMRO onder de loupe '
Lees ook