CFA Institute maakt zich hard voor transparantie beleggingsproducten


Door klanten in staat te stellen een juiste beoordeling te maken wordt vertrouwen hersteld en wordt misleidende verkoop voor een klant voorkomen

AMSTERDAM, 20140303 -- Het CFA Institute, de wereldwijde vereniging voor professionals in de beleggingsindustrie, publiceerde in februari de bevindingen van een wereldwijde enquête onder haar leden. Daaruit werd duidelijk dat de gedachte dat helderheid over kosten bijdraagt aan herstel van vertrouwen, breed gedragen wordt.

De studie, met als titel Restricting Sales Inducements: Perspectives on the Availability and Quality of Financial Advice for Individual Investors, onderzoekt  de effecten van de initiatieven die de wereldwijde toezichthouders en  overheden ten uitvoer hebben gebracht om de kwaliteit van financieel advies aan beleggers te verbeteren. Het onderzoek neemt ook de oplossingen onder de loep die toezichthouders voorstellen om misleidende verkoop te voorkomen en onderzoekt toekomstige modellen voor de industrie.

Heldere en simpele informatie over kosten geeft beleggers de gelegenheid om weloverwogen beslissingen te nemen. Maar, zo wordt in het rapport beschreven, er is meer nodig. Aanbieders van beleggingsproducten kunnen hun bedrijfsmodel veranderen en de belangen van de klant moeten voorop staan. Beloningsstructuren voor management en medewerkers moeten daaraan gekoppeld zijn. Onderdeel hiervan is een breder aanbod aan diensten, variërend van persoonlijk advies door een adviseur tot zelf beleggen door de klant.

Sinds 1 januari 2014 is in Nederland het provisieverbod voor beleggingsproducten van kracht. Hiermee is ons land  (samen met Groot Brittannië en Australië) een van de eerste markten waar een dergelijk verbod wordt ingevoerd. Het doel is meer helderheid over kosten en meer variëteit in de dienstverlening. Andere landen houden de ontwikkelingen in Nederland scherp in de gaten en wachten af welke effecten deze regelgeving in Nederland heeft.

Uit de enquête spreekt ook enige zorg van de CFA leden over ongewenste bijeffecten van de nieuwe regelgeving. Het verbod op provisie zou kunnen leiden tot minder onafhankelijke keuzes en service voor kleinere particuliere beleggers doordat aanbieders van beleggingsproducten zich richten op klanten die voor advies willen betalen en waar door hogere volumes een grotere financiële prikkel aan de orde is. Ook kunnen klanten ervoor kiezen om zelf te beleggen terwijl ze eigenlijk persoonlijk advies nodig hebben.

De uitkomsten van de survey geven ook alternatieven voor het provisieverbod. Het verbod heeft niet de voorkeur van de deelnemers aan de enquête. Helderheid over kosten  wordt gezien als belangrijk onderdeel van de oplossing. Er wordt meer heil gezien in betere standaarden voor kostentransparantie en communicatie (zoals ook al gebeurd bij beleggingsresultaten), alsook het herzien van verkoop gerelateerde commissiestructuren door het wegnemen van volume prikkels. Ongeacht de gekozen optie(s) prefereren de deelnemers aan de enquête dat aanbieders van beleggingsproducten zichzelf in dienst stellen van de klant en dat kostenstructuren hierop inspelen door transparantie en goede informatievoorziening. Dit omschrijven CFA leden als een meer gewenste maatregel dan dat vanuit overheidswege of toezichthouders dwingende regelgeving wordt opgelegd.

Jacco Heemskerk, Vice President van de CFA Society Netherlands zegt hierover: "Ondanks het feit dat we in Nederland al te maken hebben met het commissie verbod, is het aan te moedigen dat bedrijven in de beleggingsindustrie hun zelfregulerend vermogen vergroten door tegenstrijdige belangen in de relatie tussen adviseur en klant zelf het hoofd te bieden, in plaats van alleen de regels als uitgangspunt te nemen. Een ander onderdeel van het herstel van vertrouwen is voortdurende investering in training van adviseurs, met focus op goed begrip van de klantbehoefte. Dit komt beter advies en daarmee betere invulling van beleggingsdoelstellingen ten goede. En dat staat los van of hier nu mee wordt voldaan aan de regels."


Deel: ' CFA Institute maakt zich hard voor transparantie beleggingsproducten '
Lees ook