VBA beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands gaan fuseren


Amsterdam, 20170920 -- De besturen van CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals maken bekend dat zij toestemming hebben gekregen om de fusie van de beide verenigingen in gang te zetten. Op de ledenvergaderingen van 19 september werden de leden uitgebreid geïnformeerd en gehoord over het gezamenlijk onderzoek waaruit is gebleken hoe de fusie het beste vorm kan krijgen. Beide verenigingen hebben een vrijwel identieke doelstelling en menen door een fusie meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de leden. Tegelijkertijd wil de gefuseerde vereniging een grotere rol spelen in discussies over de toekomst van de financiële sector, met specifieke nadruk op vermogensbeheer.

CFA Society Netherlands en VBA beleggingsprofessionals zijn allebei erkende professionele en toonaangevende ledenorganisaties. Al decennia hebben zij een voortrekkersrol op het gebied van integriteit, professioneel gedrag en vakbekwaamheid. De twee verenigingen ervaren al jaren gemeenschappelijke grond waar het gaat over het streven om een omgeving te creëren waarin de belangen van eindbeleggers voorop worden gesteld. Waar mogelijk, vond al integratie plaats van de evenementen programmering, van publicaties, carrièremanagement en promotionele inspanningen. Een fusie van de twee verenigingen is een logische vervolgstap.

Jacco Heemskerk, President van CFA Society Netherlands: “Beide verenigingen richten in grote mate hun inspanningen op vergelijkbare doelen. We zijn ervan overtuigd dat we met name voor onze leden meer waarde kunnen toevoegen door onze krachten te bundelen en uit te nutten. Er ontstaat een vereniging die in Nederland zelfstandig richting kan geven aan de ontwikkelingen in de sector, waar leden hun vakbekwaamheid kunnen vergroten en zich onderdeel kunnen voelen van een bloeiende gemeenschap. Een vereniging die zich daarnaast sterk ingebed weet in een wereldwijde beroepsorganisatie.”

Alfred Slager, Voorzitter van VBA beleggingsprofessionals: “De besturen van onze verenigingen willen graag de handen ineen slaan en zijn gelijkgestemd over de manier waarop dat moet gebeuren. We vullen elkaar in grote mate aan qua programmering, activiteiten en ambities. We moedigen beiden onze leden, en andere professionals binnen de sector, aan om de hoogste beginselen voor ethiek, educatie en professioneel gedrag te omarmen. Dit gebeurt onder meer door de formulering van gedragscodes voor de financiële sector. We willen samen verantwoordelijkheid nemen om zowel in Nederland, maar ook in Europees verband, ons in te zetten voor de toekomst van de financiële sector.”

De fusie zal uiterlijk 1 januari 2019 zijn beslag krijgen.

***Einde***


Deel: ' VBA beleggingsprofessionals en CFA Society Netherlands gaan fuseren '
Lees ook