Crown van Gelder N.V. Press release/ persbericht: Trading update


VELSEN, 20130516 -- Vandaag, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal Miklas Dronkers, Chief Executive Officer, de volgende trading update presenteren over de recente marktontwikkelingen en de vooruitzichten voor 2013. 

• VERWACHTE RESULTATEN VAN NIEUWE MARKTFOCUS WORDEN GEHINDERD DOOR ECONOMISCHE KRIMP IN EUROPA
• RESULTATEN BEÏNVLOED DOOR HOGE CELSTOFPRIJZEN, GESTEGEN ENERGIEKOSTEN EN ONDERHOUDSSTOP ENERGIECENTRALE
• CVG VERWACHT VERLIES IN 2013

Gang van zaken 

Marktontwikkelingen

Vanaf begin dit jaar werkt de verkooporganisatie van Crown Van Gelder (CVG) volgens een aangepaste structuur teneinde de commerciële focus te versterken en het ondernemingsprofiel van CVG als leverancier van kwaliteitsproducten in verschillende markten te benadrukken. De commerciële inspanningen zijn vooral gericht op drie aandachtsgebieden, te weten digital inkjet, label en verpakkingen, met betere marges en goede groeiperspectieven. CVG heeft deze strategische wijzingen gepresenteerd als onderdeel van FOCUS 2016. CVG is succesvol geweest in de ontwikkeling van nieuwe producten en de onderneming heeft in 2012 een sterke onderliggende groei laten zien, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. 

In de eerste vier maanden van 2013 is de marktperformance van CVG sterk beïnvloed door de teruggang van de Europese economie en de invloed die dit heeft op de Europese papiermarkt. Het marktvertrouwen is op dit moment uitzonderlijk laag. Het ordervolume in de Europese markt voor houtvrij ongestreken papier op rollen is met 7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, nadat in 2012 ook al sprake was van een sterke teruggang. 

Ondanks het negatieve marktsentiment kon CVG haar productiecapaciteit volledig benutten. De product mix lag in de eerste maanden van 2013 duidelijk onder het ambitieniveau. De export buiten Europa, die traditioneel met lagere prijzen gepaard gaat, was hoger en de groei van de afzet in focusproducten was lager dan verwacht, en dit heeft de resultaten ongunstig beïnvloed. 

Van de focusproducten laat Crown Digital de sterkste groei zien. De digital producten zijn ontwikkeld voor hoogvolume kleureninkjetprinters. Inkjet printing wordt als druktechnologie inmiddels grootschalig toegepast voor transactionele toepassingen en mailings, en ook uitgeverijen tonen sterke belangstelling voor het drukken van boeken met inkjet. Onze klantenkring breidt zich gestaag uit. CVG werkt nauw samen met bedrijven als HP, Canon, Kodak, Screen, Xerox en Ricoh. Daarnaast wordt actief gezocht naar samenwerking met ketenspelers als uitgeverijen en retailers.

Grondstof- en energiekosten

De ontwikkelingen op de grondstof- en energiemarkten worden beïnvloed door meer positieve vooruitzichten in andere delen van de wereld, in het bijzonder in Noord-Amerika en China. Celstof is de belangrijkste grondstof voor de producten van CVG en vormt de grootste kostenpost bij de productie van papier. De celstofprijzen hebben zich op een hoog niveau gehandhaafd als gevolg van de sterke vraag uit Azië en vertraging in het beschikbaar komen van nieuwe productiecapaciteit van celstof op de markt. Celstofleveranciers hebben voor de komende maanden verdere prijsverhogingen aangekondigd. Vanaf het tweede halfjaar van 2013 wordt neerwaartse prijsdruk verwacht als nieuwe productiecapaciteit van celstof op de markt zal komen. 

Eind 2012 liepen de energiecontracten af waarin prijzen waren vastgelegd op een niveau dat aanzienlijk beneden de marktprijs lag. Zoals in februari is aangekondigd, wordt CVG vanaf januari 2013 geconfronteerd met marktprijzen voor aardgas die circa 25% in vergelijking met de prijzen in 2012. De onderneming heeft besloten om vooralsnog de gasprijzen niet vast te leggen op dit niveau, in afwachting van mogelijk lagere marktprijzen in de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de invloed van de economische vooruitzichten in Europa. Tot nu toe zijn de gasprijzen in 2013 nog nauwelijks gedaald. 

CVG doet verplicht mee met het Europese handelssysteem voor emissierechten (EU ETS). Voor de nieuwe ETS planperiode, die loopt tot 2020, dient CVG vanaf 2013 jaarlijks 80.000 emissierechten op de markt aan te kopen. De levensvatbaarheid van het handelssysteem voor emissierechten is onzeker en recente pogingen van de Europese Commissie om het aanbod van emissierechten te beperken zijn mislukt. Als gevolg hiervan zijn de prijzen van emissierechten naar nieuwe dieptepunten gezakt. Voor CVG zullen de kosten van emissierechten hierdoor waarschijnlijk lager uitkomen dan aanvankelijk was verwacht. 

Per saldo liggen de grondstof- en energiekosten in het eerste halfjaar van 2013 aanzienlijk hoger dan over het eerste halfjaar van 2012. Verkoopprijsverhogingen worden actief nagestreefd, om hogere kostenniveaus te compenseren. 

Investeringen

In april 2013 is het laatste deel van de periodieke revisie van de warmtekrachtcentrale succesvol afgerond. De stilstand van circa één week die hiermee verband hield is gebruikt om een belangrijk deel van de in 2013 voorziene onderhoudsactiviteiten uit te voeren. In 2013 zullen de investeringsuitgaven naar verwachting rond EUR 9 miljoen uitkomen. Deze investeringen omvatten het grootste deel van de uitgaven voor de periodieke revisie van de warmtekrachtcentrale, inclusief uitgaven voor de investeringsactiviteiten die eind 2012 hebben plaatsgevonden. De investeringen kunnen worden gefinancierd uit de beschikbare kredietlijnen. 

Vooruitzichten 2013 

De financiële resultaten in het eerste halfjaar van 2013 worden beïnvloed door hoge celstofprijzen, gestegen energiekosten en uitgaven voor de geplande onderhoudsstop. De verwachte resultaten van de nieuwe marktfocus worden gehinderd door de economische krimp in Europa, die van sterke invloed is op het vertrouwen in de markt. Ondanks deze ontwikkelingen verwacht CVG dat zij de productiecapaciteit in het eerste halfjaar van 2013 volledig kan benutten. Op grond van de huidige inzichten verwacht CVG over het eerste halfjaar van 2013 een nettoverlies van circa EUR 4 miljoen (exclusief incidentele posten). 

In de afgelopen jaren is de economische activiteit op de Europese papiermarkt zeer volatiel geweest, waarbij kwartalen met een zwakke performance werden afgewisseld door sterkere perioden. Dit maakt het lastig om een verwachting uit te spreken voor de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 2013. De resultaatontwikkeling in het tweede halfjaar is afhankelijk van de omvang van de afzetgroei in focusproducten, de economische vooruitzichten in Europa en de invloed hiervan op de vraag naar papier, de celstof-, gas- en verkoopprijsontwikkeling en de ontwikkeling van de wisselkoersen. Al deze factoren zijn op dit moment moeilijk te voorspellen. CVG is daarom niet in staat om een resultaatverwachting uit te spreken voor geheel 2013, maar verwacht wel dat het jaar verliesgevend zal zijn. 

Op 26 juli 2013 (voorbeurs) zal Crown Van Gelder de halfjaarresultaten 2013 publiceren. 

Voor de officiële versie van deze publicatie wordt verwezen naar het Engelstalige persbericht. 

Zie het persbericht in pdf-format: Engels, Nederlands.


Deel: ' Crown van Gelder N.V. Press release/ persbericht Trading update '
Lees ook