Aantal verzekerden DSW zorgverzekeraar neemt toe


UTRECHT, 20171101 -- Zorgverzekeraar DSW verlaagt de premie in 2018 naar 107,50 euro per maand. Vergelijken-zorgverzekering.net denkt dat dit voor een groei gaat zorgen in het aantal nieuwe verzekerden, waarbij het aantal verzekerden bij DSW dat wil gaan overstappen beperkt blijft: de verzekerdengroei. Hieronder wordt uitgelegd waarom.

Premiedaling

Er is gekeken naar de premie per maand en de verzekerdengroei per jaar bij DSW zorgverzekeraar van de afgelopen 10 jaar, inclusief dit jaar. Wanneer de premie daalde was er het volgende jaar een stijging te zien in de verzekerdengroei bij DSW zorgverzekeraar. In 2009 en 2014 daalde de premie. In deze jaren was er dan ook een stijging te zien in de verzekerdengroei, zie onderstaande tabel overgenomen van www.vergelijken-zorgverzekering.net/aantal-verzekerden-dsw-zorgverzekeraar-neemt-toe:
 Jaar  Premie per maand Verzekerdengroei per jaar 2008  € 88,75   2,8% 2009  € 87,75   3,2% 2010  € 90,00   4,0% 2011  € 99,50   1,6% 2012  € 102,50   -0,5% 2013  € 102,50   -1,3% 2014  € 95,00   0,9% 2015  € 95,00   18,6% 2016  € 98,75   11,7% 2017  € 108,00   2,6% 
In 2010 is echter wat anders te zien. Er was een premiestijging, maar toch nam de verzekerdengroei toe dat jaar. Dit kwam onder andere doordat er in 2010 meer Nederlanders zijn overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, ongeveer 650.000 Nederlanders. Dit was in vergelijking met de jaren daarvoor vier procent meer. De groei komt waarschijnlijk ook omdat men bij DSW zorgverzekeraar minder premie betaalde dan het gemiddelde van alle zorgverzekeraars. De gemiddelde premie in 2010 was namelijk 1.095 euro per verzekerde (per jaar), inclusief eventuele collectiviteitskortingen.

Er is verder geen verband te leggen tussen het gelijk blijven van de premie het volgende jaar en de stijging of daling van de verzekerdengroei.

Voorspelling

In 2018 zal de premie dalen naar 107,5 euro per maand, een premiedaling van 0,46 procent. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken of andere zorgverzekeraars ook gaan dalen met de premie, maar omdat DSW zorgverzekeraar ook het verplichte eigen risico verlaagt met 10 euro is het aantrekkelijker voor Nederlanders om een zorgverzekering af te sluiten bij DSW zorgverzekeraar.


Deel: ' Aantal verzekerden DSW zorgverzekeraar neemt toe '
Lees ook